9. septembra 2015 je bil gost Katedre za fiziologijo in etologijo Oddelka za biologijo Dr. Inon Scharf (Department of Zoology, Tel Aviv University, Izrael). Je ugleden evolucijski ekolog, ki raziskuje vedenje insektov in njihov osebni razvoj na modelnih organizmih, kot so volkci, črvasti volkci in mravlje. Dr. Scharf je svoje novejše raziskave predstavil v predavanju z naslovom »Thermal acclimation and tolerance in the red flour  beetle«.

 

Z leve proti desni: Jan Podlesnik, Saška Lipovšek, Inon Scharf, Vesna Klokočovnik, Dušan Devetak.