Univerza v Mariboru v sklopu projekta »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru« pripravlja predavanje z naslovom: Kognitivno modeliranje in kibernetska didaktika (Cognitive modelling and cybernetics didactic) – Tatyana Mazurok (Ukrajina)

Predavanje se bo odvijalo dne 28.5.2015 s pričetkom ob 8.00 uri
na Oddelku za tehniko (učilnica 01.19) Fakultete za naravoslovje in matematiko,
Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, Maribor.
Predavanje je odprto za javnost. Prijava ni potrebna.

Kratka vsebina:

Kibernetična didaktika temelji na kibernetičnih načelih in spoznanjih o krmiljenju in reguliranju tehničnih, organskih in družbenih sistemov. Med slednje uvrščamo tudi pedagoški sistem. Običajno je kibernetična didaktika definirana kot znanost, ki raziskuje, kako s tehnološkimi in matematičnimi pripomočki spodbuditi in voditi učne procese oziroma ravnanje nekega učnega sistema, da bi bili učni cilji optimalno doseženi.

Učni proces je pojmovan kot posebna oblika tehničnega vodenja. Kibernetična didaktika se naslanja na ugotovitve temeljnih kibernetičnih disciplin, predvsem na teorije sistema, informacije in komunikacije ter algoritmov.

Na predavanjih bomo spoznali izhodišča kibernetike, njihov prenos na področje izobraževanja in proces formaliziranja vseh, v procesu poučevanja in učenja pomembnih faktorjev. Kibernetsko didaktiko bomo tako formalizirali kot temeljno izhodišče sodobnih e-učnih gradiv.