Spoštovani,

v okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 15. 4. 2015, ob 15.00 predavala

prof. dr. Ajda Fošner
s Fakultete za management Univerze na Primorskem.

Naslov njenega predavanja je
Ohranjevalci na tenzorskem produktu matrik

Vljudno vabljeni!
Vabilo