Spoštovani,

v okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM
bo v sredo, 14. 1. 2015, ob 15.00 predaval

prof. dr. Anatolij Kondratjev,
z Inštituta za matematiko in mehaniko Uralskega oddelka RAZ v Jekaterinburgu (Rusija).

Naslov njegovega predavanja je

Jordan-Dickson theorem on the simplicity of projective special linear groups.

Vljudno vabljeni!
Vabilo