V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 28. 5. 2014 ob 15.00  na sporedu predavanje:

O grafu komutativnosti
Predavatelj: izr. prof. dr. Bojan Kuzma

Vabilo