V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 2. 4. 2014, ob 15.00  na sporedu predavanje:
 
Agaokovi razredi značilnih točk trikotnika

Predavatelj: doc. dr. Bojan Hvala

Vabilo