– Ali bodo lahko študenti v novem programu (od študijskega leta 2014/2015) v enem študijskem letu npr. odšli na študij za en semester na eno in za drug semester na drugo partnersko institucijo?

DA, v okviru programa Erasmus+ lahko študent odide v enem študijskem letu za en semester na eno institucijo (za študij) ali organizacijo (za prakso) in v drugem semestru na drugo institucijo ravno tako za študij kot za prakso. (Seveda ob upoštevanju kvote 12 mesecev na cikel študija vključno z VŽU 2007-2013 obdobjem).

– Ali morda celo na 3 oz. 4 – v primeru, da bodo na vsaki instituciji študirali (ali opravljali praktično usposabljanje) po 4 oz. 3 mesece – v enem letu ali vsaj v času celotnega cikla vključno z enim letom po diplomi?

DA, tudi na 3 ali 4 različne institucije v enem študijskem letu in posledično tudi v enem ciklu (v različnih kombinacijah npr. 2 krat študij na različnih in 1 krat praksa na različni instituciji od prvih dveh ali npr. 2x za študij na dveh različnih in 2x praksa na dveh različnih institucijah).

– Ali ni več omejitve 1x študij 1x praksa?

NE, te omejitve ni več, zaključi se s š.l. 2013/14 – s programom VŽU Erasmus.

– Je kakšna druga omejitev glede tega?

NE, glede tega ne. Omejitev je kvota 12 mesecev na cikel ob upoštevanju Erasmus VŽU koriščene kvote.

– Kakšne so omejitve za študente, ki so bili na mobilnosti v okviru programa VŽU – če so bili na študiju, še torej lahko gredo enkrat na študij?

DA, študent, ki je bil že na študijski mobilnosti za namen študija v programu VŽU Erasmus, lahko ob preostanku kvote več kot 3 mesece (obvezno trajanje mobilnosti za študija v programu Erasmus+ je 3 – 12 mesecev!) , odide na mobilnost za študija tudi znotraj programa Erasmus+.

– Ali lahko gre študent večkrat na študij na isto partnersko institucijo oz. več krat na praktično usposabljanje na isto institucijo oz. podjetje?

Ne, kajti glede na pravilo, zapisano v Vodnik za prijavitelje (str. 212), gre v tem primeru za isto institucijo gostiteljico in bi pomenilo, da je med obema mobilnostma prekinitev, ki pa je ne sme biti.

– V vodniku stran 212 so navedeni le pogoji prekinitve, iz česar torej izhaja, da študent v enem študijskem letu ne more 2x na študij na isto institucijo, ker bi prekinil študij. Nimamo pa še jasnega odgovora na vprašanja, če lahko gre študent na študij na isto institucijo, kjer je bil že v okviru programa VŽU – torej v višjem študijskem letu oz. na višjem ciklu študija, kot je bil na študiju na tej instituciji že prvič?

Glede na dokumentacijo in pravila, ki jih imamo trenutno na voljo, za navedeno možnost ni nobenih omejitev ali prepovedi, tako da študent lahko odide na mobilnost na isto institucijo v novem ciklu študija oz. v okviru Erasmus+ programa na isto institucijo kot je bil predhodno že v programu Erasmus VŽU. Seveda ob upoštevanju vseh ostalih pogojev programa in vašega razpisa.

– Predvidevamo, da lahko gre študent po diplomiranju le še na praktično usposabljanje /seveda če mu še ostanejo neizkoriščeni meseci?

Tako je. Ravno tako študent podpiše »training agreement«, vendar brez ECTS zahtevanih kreditov (Tudi vpisa izmenjave v »diploma supplement« seveda ni.). Priporočamo oz. spodbujamo pa uporabo orodja Europass mobilnost http://www.europass.si/europass_mobilnost.aspx.
Na kratko Erasmus+ mladi diplomant na mobilnosti je identičen dosedanjemu Leonardo da Vinci mlademu diplomantu z eno izjemo, da je za mobilnost izbran zadnje leto, ko ima še status študenta.

– Pogoj o izbiri mladega diplomanta za mobilnost z namenom Erasmus+ prakse v tujini še v času, ko ima status študenta?

Da, v skladu z Vodnikom za prijavitelje programa Erasmus+, str. 37 – »Eligible participants« Vodnik za prijavitelje morajo biti mladi diplomanti za Erasmus+ mobilnost za namen prakse izbrani v času, ko imajo še status študenta tj. v zadnjem letu študija (ni nujno v zadnjem letniku, lahko v času absolventskega staža, če ga program oz. smer študija ima) in morajo z mobilnostjo zaključiti v roku največ 1 leta od datuma diplomiranja.

– Ali bo za mobilnost z namenom prakse na visokošolski instituciji v tujini potreben podpisan Erasmus bilateralni sporazum?

DA, glej Vodnik za prijavitelje str. 210 – takoj zgoraj točka b.

Odgovore smo prejeli od ge. Sonje Mavsar, CMEPIUS, SEKTOR ZA MOBILNOSTI.