Publikacija VODNIK PO RASTLINAH avtorja asist. Branka Bakana z Oddelka za Biologijo je nastala v okviru madžarsko-slovenskega projekta "Krajina v harmoniji", pri katerem je kot podizvajalka sodelovala tudi FNM (assist. B. Bakan in assist. I. Paušič). Knjižica ima 70 strani in je izšla v 2500 izvodih. Recenzent je bil prof. Mitja Kaligarič. Knjižica je dvojezična (slovenski in angleški tekst); vsaka rastlinska vrsta je predstavljena celostransko, z dvemi fotografijami, simboli in tekstom. Je ena od treh knjižic, vodnikov po naravnem svetu Goričkega parka, Porabja v okviru nacionalnega parka Orseg in območja ob reki Muri. Glavni namen knjižice je na privlačen in slikovit način predstaviti najbolj tipične in atraktivne rastline gozdov in ekstenzivnih travnikov omenjenega območja. Knjižica po uporabna tudi za študente biologije in ekologije z naravovarstvom, saj veliko terenskih vaj poteka prav v Prekmurju.