V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 13. 11. 2013, ob 15.00  na sporedu predavanje:

Enostaven dokaz obstoja neničelnih odvajanj na ℝ
Predavatelj: red. prof. dr. Uroš Milutinović

Vabilo