V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 15. 5. 2013 ob 15.00  na sporedu predavanje:

Odvajanja, avtomorfizmi in elementarni operatorji
Predavatelj: doc. dr. Daniel Eremita