Obveščamo vas, da je izšel Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2012/2013. Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=7970 in v prilogi.

Rok za prijavo: 3. september 2012