Erasmus program je del evropskega programa VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (Lifelong Learning Programme). Namenjen je izmenjavi študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih upravičenih institucij, organizaciji projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranskih projektov in mrež.

Študenti lahko na partnerski instituciji (s katero ima matična institucija podpisano bilateralni sporazum o izmenjavi po programu Erasmus) opravijo:

  • del študijskih obveznosti: predmete/pripravo diplome/magisterija/doktorata,
  • prakso.

Skozi Erasmus izmenjavo pridobijo študenti nove izkušnje, spoznajo druge kulture, se naučijo novih jezikov, navežejo nove stike, spoznajo način študija in dela v tujini, te izkušnje pa jih ne naredijo le osebnostno bogatejše, temveč postanejo uspešnejši v svojem poklicu kot tudi zanimivejši za potencialne delodajalce.

Predstavitveni film »Evropski programi mobilnosti mladih«

alt  alt