Pedagoški dvopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna kemija

Program potrjen na NAKVIS: 24.8.2011 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 1.2.2012

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu dne 21. 9. 2017 za nedoločen čas.

Vodja: doc. dr. Matjaž Kristl, matjaz.kristl@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor kemije in … – mag. prof. kem. in …
  • Magistrica profesorica kemije in … – mag. prof. kem in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi