Dne 17. marca 2011 je Rektorjev dan. Skladno z 29. členom Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB8. Ur. l. RS, št.1/10) je Rektorjev dan pedagoškega procesa prost dan.