Do 31. 3. 2011 se še lahko prijavite na razpis »Absolvent – aktiviraj in zaposli se 2010/2011«.

Z razpisom je subvencionirano usposabljanje absolventov na delovnem mestu. Po usposabljanju in diplomi pa še zaposlitev. Delodajalci tako preko praktičnega usposabljanja absolventov spoznajo potencialne kandidate za zaposlitev.

NAMEN PROGRAMA je izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Za obdobje 2010-2011 je na razpisu na voljo 900.000 EUR: 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS. V okviru razpisa je predvidena subvencionirana zaposlitev 200 diplomantov.

 

Razpis in informacije najdete na spletni strani:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=193