Znate napisati življenjepis? Veste kaj vključiti vanj? Rabite izkušnje? Kot študent ali kot podjetnik? Bi šli na izmenjavo?

Kot informacijska točka Evropske komisije EUROPE DIRECT MARIBOR vas vabimo na dogodek,
ki smo ga enostavno poimenovali »Kdor ne pride, ne (z)ve«.
Začnemo ob 10.00 uri (16. decembra 2010) v dvorani Antona Trstenjaka na Univerzi v Maribor.

 

Znate napisati življenjepis? Veste kaj vključiti vanj? Rabite izkušnje? Kot študent ali kot podjetnik? Bi šli na izmenjavo?

Kot informacijska točka Evropske komisije EUROPE DIRECT MARIBOR vas vabimo na dogodek,
ki smo ga enostavno poimenovali »Kdor ne pride, ne (z)ve«.
Začnemo ob 10.00 uri (16. decembra 2010) v dvorani Antona Trstenjaka na Univerzi v Maribor.

Na dogodku bomo predstavili:

 1. Do podjetniških izkušenj prek evropskega programa ERASMUS za mlade podjetnike
  Podjetništvo je bistveno za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest.
  Mnogi ustanovitelji malih in srednje velikih podjetij nimajo ne izkušenj z upravljanjem ne ključnih znanj, kar skupaj z dejstvom, da velika večina teh podjetij deluje samo v eni državi, omejuje rast.
  Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom pomaga pridobiti potrebne veščine, da svojo dejavnost razširijo v druge evropske države
  Predstavitev bo izvedel Tehnološki park Ljubljana.
  Tehnološki park Ljubljana ima status posredniške organizacije za izvajanje evropskega programa izmenjave podjetnikov – Program Erasmus za mlade podjetnike.
 2. EUROPASS… POKAŽITE KDO STE IN KAJ ZNATE!
  Europass je skupno ime za sklop petih dokumentov, s katerimi lahko posameznik celovito in sodobno predstavi svoja znanja in spretnosti. Dva od petih (življenjepis in jezikovna izkaznica) sta vzorčni predlogi, ki sta skupaj z navodili za izpolnjevanje in primeri prosto dostopna na spletni strani (www.europass.si).
  Predstavitev bo izvedel Nacionalni center Europass.
  Pobudo Europass koordinira Nacionalni center Europass, ki deluje v okviru Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje v Ljubljani, podpirata pa jo Evropska komisijaGeneralni direktorat za izobraževanje in kulturo ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
 3. Erasmus praksa v tujini! Kako?
  Program ERASMUS omogoča študentom, da opravljajo prakso ali njen del v podjetju ali podobni organizaciji v tujini.
  Predstavitev bo izvedla Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Univerze v Mariboru
  Univerza v Mariboru že od študijskega leta 1999/2000 koordinira program mobilnosti ERASMUS, ki študentom in zaposlenim ponuja različne tipe mobilnosti v tujini.

Dogodek je namenjen študentom, podjetnikom ter vsem iskalcem zaposlitve…
Vabljeni! …in ne pozabite: Kdor ne pride, ne zve!
 
Zavod PIP
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor
T +386 (0)2 234 21 46
F +386 (0)2 234 21 47
pip@zavodpip.si
 
Pred pričetkom tiskanja pomislite na odgovornost do okolja.