Pedagoški dvopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalno računalništvo

Program potrjen na NAKVIS: 17.6.2010 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 19.8.2010

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu dne 21. 9. 2017 za nedoločen čas.

Vodji: doc. dr. Igor Pesek, igor.pesek@um.si, FNM
prof. dr. Marjan Mernik, marjan.mernik@um.si, FERI

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor računalništva in … – mag. prof. rač. in …
  • Magistrica profesorica računalništva in … – mag. prof. rač. in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi