Pedagoški dvopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalno računalništvo

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2010 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vodji: doc. dr. Igor Pesek, igor.pesek@um.si, FNM
prof. dr. Marjan Mernik, marjan.mernik@um.si, FERI

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor računalništva in … – mag. prof. rač. in …
  • Magistrica profesorica računalništva in … – mag. prof. rač. in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Accessibility