Pedagoški dvopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna fizika

Program potrjen na NAKVIS: 25.8.2010 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 15.11.2010

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu dne 17. 11. 2016 za nedoločen čas.

Koordinator: doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor fizike  in … – mag. prof. fiz. in …
  • Magistrica profesorica fizike in … – mag. prof. fiz. in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi