Pedagoški dvopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna biologija

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2010 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu dne 21. 9. 2017 za nedoločen čas.

Klasifikacija KLASIUS-P: 14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vodja: doc. dr. Andreja Špernjak, andreja.spernjak@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor biologije in … – mag. prof. biol. in …
  • Magistrica profesorica biologije in … – mag. prof. biol. in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi