Univerzitetni študijski program prve stopnje Izobraževalna kemija (dvopredmetni študijski program)

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2012-2013

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Matematika* obvezni M. Jakovac 22,5
(45)
  15
(30)
              37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6)
2 Sploša kemija obvezni M. Drofenik 45   15 60             120 120 240/8
3 Analizna kemija 1 obvezni D. Brodnjak – Vončina 30     30             60 60 120/4
  Skupaj     97,5
(120)
  30
(45)
90             217,5
(255)
232,5
(285)
450/15

* Študentje dvopredmetnega študijskega programa Izobraževalna kemija  in Izobraževalna matematika izberejo  namesto predmeta Matematika predmet Osnove računalništva iz nabora skupnih strokovnih predmetov dvopredmetnih študijskih programov 1. stopnje na FNM UM

 

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
4 Fizika* obvezni A. Fajmut           15
(30)
15
(30)
  7,5
(15)
  37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6*)
5 Anorganska kemija obvezni M. Kristl           45 15       60 120 180/6

6

Analizna kemija 2 obvezni D. Brodnjak – Vončina           30     30   60 120 180/6
  Skupaj               90
(105)
30
(45)
  37,5
(45)
  157,5
(195)
292,5
(345)
450/15

* Študentje dvopredmetnega študijskega programa Izobraževalna kemija in Izobraževalna fizika izberejo namesto predmeta Fizika predmet Sodobna biologija iz nabora skupnih strokovnih predmetov dvopredmetnih študijskih programov 1. stopnje na FNM UM.

 

Št. predmet nosilec   skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
  Sodobna biologija* T. Novak 30 30       60 120 180/6
  Osnove računalništva A.Vesel 30     45   75 105 180/6

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
7 Psihologija razvoja in učenja obvezni K. Bakračevič Vukman 22,5
(45)
7,5
(15)
7,5
(15)
              37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6)
8 Organska kemija 1 obvezni P. Krajnc 60 15   45             120 240 360/12
  Skupaj     82,5
(105)
22,5
(30)
7,5
(15)
45             157,5
(195)
292,5
(345)
450/15

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
9 IKT obvezni I. Gerlič           15
(30)
    15
(30)
  30
(60)
30
(60)
60/2
(120/4)
10 Organska kemija 2 obvezni P. Krajnc           60     30   90 90 180/6
11 Laboratorijske tehnike obvezni D. Sikošek           10 15   25   50 70 120/4
  IZBIRNI PREDMET 1*  
12a Osnove molekularne biologije izbirni U. Potočnik           7,5
(15)
7,5
(15)
      15
(30)
75
(150)
90/3
(180/6)

12b

Angleščina za kemike izbirni N. Šabec             7,5
(15)
7,5
(15)
    15
(30)
75
(150)
90/3
(180/6)
  Skupaj / izb. predmet 12a               92,5
(115)
22,5
(30)
  70
(85)
  185
(230)
265 450/15
  Skupaj / izb. predmet 12b               85 22,5 7,5 70   185 265 450/15

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
13 Pedagogika obvezni M. Pšunder 15
(30)
7,5
(15)
                22,5
(45)
37,5
(75)
60/2
(120/4)
14 Fizikalna kemija 1 obvezni A. Petek 60                   60 90 150/5
15 Pregled tehnologij obvezni M. Habulin 60     15             75 75 150/5
  IZBIRNI PREDMET 2*  
16a Kemija materialov izbirni

M. Drofenik

P. Krajnc

10
(20)
  5
(10)
              15
(30)
75
(150)
90/3
(180/6)
16b Matematika v kemiji izbirni P. Žigert 10
(20)
  5
(10)
              15
(30)
75
(150)
90/3
(180/6)
  Skupaj / izb. predmet 16a     145
(170)
7,5
(15)
15
(30)
15             172,5
(210)
277,5
(390)
450/15
  Skupaj / izb. predmet 16b     145
(170)
7,5 15
(30)
15             172,5
(210)
75
(150)
450/15

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Didaktika obvezni M. Ivanuš Grmek           15(30) 7,5 (15)       22,5 (45) 37,5
(75)
60/2
(120/4)
18 Fizikalna kemija 2 obvezni A. Petek           30 30   60   120 180 300/10
  IZBIRNI PREDMETI *  
19a Projektno delo v naravoslovju izbirni N. Vaupotič, D. Sikošek           7,5
(15)
7,5
(15)
      15
(30)
75
(150)
90/3
(180/6)
19b Osnove okoljske kemije izbirni P. Krajnc           15
(30)
7,5
(15)
  15
(30)
 

37,5
(75)

52,5
(105)
90/3
(180/6)
  Skupaj / izb. predmet 19a               5205
(75)
45   75
(90)
  157,5
(195)
292,5
(405)
450/15
  Skupaj / izb. predmet 19b               60
(90)
45
(90)
  75
(90)
  180
(240)
270
(360)
450/15

* – Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.