Univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 52 ECTS in opravljene vse obveznosti pri laboratorijskih vajah. Med opravljenimi predmeti morajo biti Mehanika, Elektromagnetizem, Termodinamika, Fizikalni eksperimenti 1, Osnovna merjenja. Brez opravljenih predmetov Mehanika, Elektromagnetizem, Termodinamika, Fizikalni eksperimenti In Osnovna merjenja ni možno niti izjemno napredovanje v višji letnik.

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika, zbranih najmanj 45 ECTS iz 2. letnika in opravljene vse obveznosti pri laboratorijskih vajah 2. letnika. Med opravljenimi predmeti morajo biti Nihanje in valovanje, Moderna fizika, Matematična fizika 1, Fizikalni eksperimenti 2 ter Fizikalni eksperimenti 3. Brez opravljenih vseh obveznosti 1. letnika ter opravljenih predmetov Nihanje in valovanje, Moderna fizika, Matematična fizika 1, Fizikalni eksperimenti 2 ter Fizikalni eksperimenti 3 ni možno niti izjemno napredovanje v 3. letnik.