Univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 45 ECTS in opravljene vse obveznosti pri laboratorijskih vajah. Med opravljenimi predmeti morajo biti mehanika, elektromagnetizem, termodinamika, fizikalni eksperimenti 1, osnovna merjenja.

 

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika, zbranih najmanj 45 ECTS iz 2. letnika in opravljene vse obveznosti pri laboratorijskih vajah 2. letnika. Med opravljenimi predmeti morajo biti nihanje in valovanje, moderna fizika, matematična fizika 1, fizikalni eksperimenti 2 ter fizikalni eksperimenti 3.