• prodekan, red. prof. dr. Blaž Zmazek, predsednik,
  • red. prof. ddr. Boris Aberšek,
  • doc. dr. Aleš Fajmut,
  • red. prof. dr. Iztok Banič,
  • izr. prof. dr. Sonja Škornik,
  • Sofija Bujagić, študentka,
  • Peter Bernad, študent.

Komisija je izvoljena za dobo štirih let, to je do 25. 11. 2022. Mandat študentov traja leto dni do 25. 10. 2019.