• izr. prof. dr. Robert Repnik, predsednik,
  • izr. prof. dr. Nina Šajna, namestnica predsednika,
  • doc. dr. Samo Repolusk, član,
  • doc. dr. Uroš Tkalec, namestnik člana,
  • Neja Trontel, članica študentka,
  • Jakob Razdevšek nadomestni član študent.

Komisija je izvoljena za dobo dveh let, to je do 25. 11. 2020. Mandat študentov traja do 25. 10. 2019.