• red. prof. dr. Nataša Vaupotič, predsednica,
  • red. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek, namestnica predsednice,
  • izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član,
  • doc. dr. Nenad Muškinja, namestnik člana,
  • Klemen Tršinar, član študent,
  • Ana Palčič nadomestna članica študentka.

Komisija je imenovana za dobo dveh let, to je do 25. 11. 2024. Mandat študentov traja do 25. 10. 2023.

Accessibility