Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vegetacija travišč z dominantnim rumenkastim ovsencem (Trisetum flavescens) v Sloveniji«.
 
Magistrsko delo bo zagovarjala Tina Petras Sackl, prof. biol. in geog., ob 13.30 uri v predavalnici 0.68 pred komisijo:  
doc. dr. Andraž Čarni, predsednik,
doc. dr. Sonja Škornik, mentorica,
red. prof. dr. Mitja Kaligarič, somentor,
red. prof. dr. Branko Kramberger, član.
 
Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor.