obvestilo rednim študentom o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu in vpisu v absolventski staž v študijskem letu 2010/11.