Študijski program Predmetni učitelj: Predmetnik obeh usmeritev

Predmetnik za:in

Za prikaz predmetnika izberite eno ali dve različni usmeritvi.
Prikazana usmeritev Izobraževalna matematika (IM).
Prikazana usmeritev Izobraževalna biologija (IB).
Prikazana usmeritev Izobraževalna fizika (IF).
Prikazana usmeritev Izobraževalna kemija (IK).
Prikazana usmeritev Izobraževalna računalništvo (IR).
Prikazana usmeritev Izobraževalna tehnika (IT).
Prikazan splošni pedagoški modul.
Prikazana kombinacija matematika-biologija.
Prikazana kombinacija matematika-kemija.
Prikazana kombinacija matematika-fizika.
Prikazana kombinacija matematika-tehnika.
Prikazana kombinacija matematika-računalništvo.
Prikazana kombinacija biologija-kemija.
Prikazana kombinacija biologija-fizika.
Prikazana kombinacija biologija-tehnika.
Prikazana kombinacija biologija-računalništvo.
Prikazana kombinacija računalništvo-kemija.
Prikazana kombinacija računalništvo-fizika.
Prikazana kombinacija računalništvo-tehnika.
Prikazana kombinacija tehnika-kemija.
Prikazana kombinacija tehnika-fizika.
Prikazana kombinacija kemija-fizika.

1. LETNIK, prvi semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Informacijsko komunikacijska tehnologija splošni obvezni I. Pesek 30 30 60 60 120/4
Splošna botanika IB obvezni M. Kaligarič 45 45 90 60 150/5
Splošna zoologija IB obvezni T. Klenovšek 30 30 60 90 150/5
Računalnik v fiziki IF obvezni M. Perc 30 15 45 45 90/3
Mehanika IF obvezni N. Vaupotič 45 30 15 90 120 210/7
Splošna kemija IK obvezni I. Ban 45 15 60 120 180 300/10
Uvod v matematiko IM obvezni U. Milutinović 30 45 75 75 150/5
Matrični račun IM obvezni I. Banič 30 45 75 75 150/5
Osnove računalništva in informatike IR obvezni A. Vesel 45 60 105 75 180/6
Uporabniška programska oprema v izobraževanju IR obvezni K. Rizman – Žalik 45 30 75 45 120/4
Gradiva in tehnologije IT obvezni B. Aberšek 40 10 15 65 85 150/5
Tehniško risanje IT obvezni S. Glodež 30 10 25 65 85 150/5
Osnove računalništva skupni obvezni A. Taranenko 30 45 75 105 180/6
Matematika skupni obvezni M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
Osnove tehnike in tehnologije skupni obvezni B. Aberšek,
S. Glodež
30 15 30 75 105 180/6


1. LETNIK, drugi semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Komunikacija in retorika za naravoslovce in tehnike splošni obvezni M. Ploj Virtič 30 15 45 75 120/4
Sistematska botanika IB obvezni S Škornik 45 30 15 90 60 150/5
Biologija človeka IB obvezni M. Slak Rupnik 30 30 60 90 150/5
Elektromagnetizem IF obvezni S. Kralj 60 30 90 120 210/7
Fizikalni eksperimenti 1 IF obvezni A. Dobovišek 40 40 50 90/3
Anorganska kemija IK obvezni I. Ban 45 15 60 60 120/4
Analizna kemija 1 IK obvezni M. Finšgar 45 60 105 75 180/6
Osnove analize IM obvezni U. Milutinović 60 30 90 60 150/5
Algebraične strukture IM obvezni D. Pagon 45 30 75 75 150/5
Spletne aplikacije v izobraževanju IR obvezni M. Krašna 30 30 60 30 90/3
Programiranje II IR obvezni M. Mernik 30 3 42 75 135 210/7
Snovanje in konstruiranje IT obvezni S. Glodež 45 10 15 70 80 150/5
Tehniški praktikum 1 IT obvezni B. Aberšek 10 60 70 80 150/5
Kemija skupni obvezni M. Kristl 45 30 75 105 180/6
Osnove tehnike in tehnologije skupni obvezni B. Aberšek,
S. Glodež
30 15 30 75 105 180/6
Fizika skupni obvezni A. Fajmut 30 30 15 75 105 180/6


2. LETNIK, tretji semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Pedagogika splošni obvezni M. Pšunder 30 15 45 75 120/4
Psihologija razvoja in učenja splošni obvezni K. Bakračevič Vukman 30 30 60 120 180/6
Sistematska zoologija IB obvezni V. Klokočovnik 45 45 90 120 210/7
Citološki praktikum IB obvezni S. Lipovšek 15 30 45 45 90/3
Nihanje in valovanje IF obvezni N. Vaupotič 60 30 90 120 210/7
Fizikalni eksperimenti 2 IF obvezni R. Repnik 40 40 50 90/3
Analizna kemija 2 IK obvezni M. Finšgar 45 30 75 105 180/6
Organska kemija 1 IK obvezni P. Krajnc 45 45 75 120/4
Analiza IM obvezni M. Jakovac 45 30 75 75 150/5
Ravninska in prostorska geometrija IM obvezni B. Hvala 45 30 15 90 60 150/5
Osnove podatkovnih baz IR obvezni K. Rizman – Žalik 30 15 15 60 90 150/5
Diskretne strukture IR obvezni A. Taranenko 45 30 75 75 150/5
Tehniški praktikum 2 IT obvezni M. Ploj Virtič 10 60 70 80 150/5
Strojni elementi IT obvezni S. Glodež 30 10 15 55 95 150/5

2. LETNIK, četrti semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Didaktika splošni obvezni M. Ivanuš Grmek 30 15 45 75 120/4
Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike IB obvezni J. Trček 60 30 90 210 300/10
Biološki terenski praktikum IB obvezni D. Devetak 15 30 45 45 90/3
Termodinamika IF obvezni M. Brumen 20 20 40 50 90/3
Moderna fizika IF obvezni S. Kralj 60 30 90 120 210/7
Fizikalni eksperimenti 3 IF obvezni R. Repnik 40 40 50 90/3
Organska kemija 2 IK obvezni P. Krajnc 45 60 105 75 180/6
Laboratorijske tehnike IK obvezni N. Golob 10 15 25 50 70 120/4
Strokovni izbirni predmet 1 IK 4 IK izbirni 15 15 30 60 90/3
Teorija števil IM obvezni D. Eremita 45 45 90 150 240/8
Kombinatorika in verjetnost IM obvezni D. Benkovič 30 30 60 90 150/5
Algoritmi in podatkovne strukture IR obvezni A. Vesel 45 45 90 120 210/7
Interakcija človek – računalnik IR obvezni B. Žalik 30 3 42 75 105 180/6
Elektrotehnika IT obvezni N. Muškinja 45 45 90 120 210/7
Načrtovanje in upravljanje proizvodnje v šolah IT obvezni B. Aberšek 30 25 15 70 110 180/6


3. LETNIK, peti semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Didaktika biologije IB obvezni A. Šorgo 30 15 45 90 90 180/6
Humana genetika IB obvezni N. Kokalj Vokač 15 15 15 45 45 90/3
Strokovni izbirni predmet 1 IB 1 IB izbirni 15 15 15 45 135 180/6
Kompleksni sistemi IF obvezni S. Kralj 30 15 45 75 120/4
Fizikalni ekperimenti 4 IF obvezni U. Tkalec 15 45 60 30 90/3
Didaktično fizikalni predmet s praktikumom 1 IF 7 IF obvezni R. Repnik 60 45 105 135 240/8
Fizikalna kemija 1 IK obvezni U. Bren 60 60 90 150/5
Didaktika kemije 1 IK obvezni N. Golob 30 15 50 95 115 210/7
Strokovni izbirni predmet 2 IK 5 IK izbirni 15 15 30 60 90/3
Izbrana poglavja iz analize IM obvezni M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
Statistika v izobraževanju IM obvezni J. Jerebic 30 15 45 45 90/3
Didaktika osnovnošolske matematike IM obvezni A. Lipovec 45 30 75 105 108/6
Računalniške arhitekture IR obvezni J. Brest 30 3 42 75 105 180/6
Osnove informacijskih sistemov IR obvezni K. Rizman – Žalik 30 15 15 60 30 90/3
Predmetna didaktika 1 IR 5 IR obvezni 30 15 30 75 105 180/6
Elektronika IT obvezni N. Muškinja 30 30 60 90 150/5
Didaktika tehnike 1 IT obvezni B. Aberšek 35 15 15 65 115 180/6
Robotika v tehniki IT obvezni N. Muškinja 30 15 15 60 60 120/4


3. LETNIK, šesti semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 1 IB obvezni A. Šorgo 3 IB 5 4 IB 5 7 113 10/4
Fiziologija rastlin IB obvezni J. Ambrožič Dolinšek 30 30 60 90 150/5
Strokovni izbirni predmet 2 IB 1 IB izbirni 15 15 15 45 135 180/6
Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike 1 IF 8 IF obvezni R. Repnik 3 4 7 113 10/4
Astronomsko didaktični
predmet 1 IF 9
IF obvezni 30 15 15 15 75 45 120/4
Izbirni predmet 1 IF 10 IF izbirni 45 30 75 138 210/7
Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 1 IK obvezni N. Golob 3 IK 7 4 IK 7 7 113 120/4
Fizikalna kemija 2 IK obvezni U. Bren 30 15 60 105 135 240/8
Pedagoško didaktični predmet IK 6 IK izbirni 45 45 90/3
Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 1 IM obvezni A. Lipovec 3 IM 5 4 IM 5 7 113 120/4
Diferencialne enačbe v kontekstu IM obvezni B. Zmazek 15 30 45 75 120/4
Seminar IM obvezni B. Hvala 30 30 90 120/4
Izbirni predmet M1 IM 6 IM izbirni 30 45 45 90/3
Praktično usposabljanje 1 IR 6 IR obvezni 3 4 7 113 120/4
Osnove spletnega programiranja IR obvezni A. Taranenko 30 15 30 75 105 180/6
Didaktični praktikum IR obvezni I. Pesek 15 30 45 105 105/5
Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 1 IT obvezni M. Ploj Virtič 3 IT 4 4 IT 4 7 113 120/4
Tehniški praktikum 3 IT obvezni M. Ploj Virtič 10 60 70 80 150/5
Tehniški izbirni predmet IT 5 IT izbirni 45 45 90/3


4. LETNIK, sedmi semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Ekologija IB obvezni N. Šajna 30 15 15 60 120 180/6
Biološki didaktični praktikum 1 IB obvezni A. Šorgo 15 45 60 120 180/6
Vivaristika IB obvezni A.Šorgo 15 15 30 60 90/3
Fizikalni didaktični predmet 1 IF 11 IF izbirni 30 15 45 75 120/4
Fizikalna merjenja IF obvezni J. Štrancar 30 30 60 30 90/3
Didaktično fizikalni predmet s praktikumom 2 IF 12 IF obvezni R. Repnik 60 45 105 135 240/8
Polimerna kemija IK obvezni P. Krajnc 30 30 60 30 90/3
Didaktika kemije 2 IK obvezni N. Golob 25 25 40 90 90 180/6
Eksperimenti 1 IK obvezni M. Kristl 25 35 60 120 180/6
Osnove teorije grafov IM obvezni B. Brešar 15 15 15 45 45 90/3
Sklop A1 ali A2 IM 7 IM obvezni 75 75 135 210/7
Didaktika srednješolske matematike IM obvezni A. Lipovec 45 30 75 75 150/5
Interaktivne 3D-vsebine za svetovni splet IR obvezni M Debevc 30 2 28 60 90 150/5
Strokovni predmet IR 7 IR obvezni 30 15 45 75 120/4
Predmetna didaktika 2 IR 8 IR obvezni 30 15 30 75 105 180/6
Didaktika tehnike 2 IT obvezni B. Aberšek 40 15 15 15 85 125 210/7
Sodobne metode konstruiranja IT obvezni S. Glodež 30 15 15 60 90 150/5
Gonila IT obvezni S. Glodež 15 15 15 45 45 90/3


4. LETNIK, osmi semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Biološko raziskovalno delo IB obvezni J: Ambrožič Dolinšek 15 30 15 60 90 150/5
Biološki didaktični praktikum 2 IB obvezni A. Šorgo 15 15 45 75 105 180/6
Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 2 IB obvezni A.Šorgo 3 IB 7 4 IB 7 7 113 120/4
Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike 2 IF 13 IF obvezni R. Repnik 3 4 7 113 120/4
Astronomsko didaktični
predmet 2 IF 15
IF obvezni 30 15 15 15 75 105 180/6
Izbirni predmet 2 IF 14 IF izbirni 30 30 60 90 150/5
Pregled tehnologij IK obvezni M. Leitgeb 60 15 75 105 180/6
Eksperimenti 2 IK obvezni N. Golob 15 15 30 60 90 150/5
Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 2 IK obvezni N. Golob 3 IK 7 4 IK 7 7 113 120/4
Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 2 IM obvezni A. Lipovec 3 IM 5 4 IM 5 7 113 120/4
Matematično modeliranje IM obvezni D. Bokal 30 15 15 60 90 150/5
Kreativno reševanje matematičnih nalog IM obvezni U. Milutinović 15 30 45 45 90/3
Izbirni predmet M2 IM 9 IM izbirni 15 15 45 45 90/3
Praktično usposabljanje 2 IR 9 IR obvezni 3 4 7 113 120/4
Sistemska administracija IR obvezni J. Brest 30 3 42 75 75 150/5
Izbirni predmet 1 IR 10 IR izbirni 15 15 30 60 90/3
Energije in energetika IT obvezni B. Aberšek 30 15 15 60 120 180/6
Didaktični praktikum IT obvezni M. Ploj Virtič 15 30 25 70 80 150/5
Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 2 IT obvezni M. Ploj Virtič 3 IT 4 4 IT 4 7 113 120/4


5. LETNIK, deveti semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Delo z učenci s posebnimi potrebami splošni obvezni M. Schmidt 30 30 60 60 120/4
Evolucija IB obvezni A. Šorgo 30 30 60 90/3
Biodiverziteta Slovenije IB obvezni F. Janžekovič 45 15 60 60 120/4
Fiziologija živali IB obvezni D. Devetak 30 30 60 120 180/6
Fizika okolja IF obvezni A. Zidanšek 45 30 75 75 150/5
Uporabna fizika IF obvezni M. Slavinec 15 45 60 60 120/4
Fizikalni didaktični izbirni predmet 2 IF 16 IF izbirni 30 15 45 75 120/4
Kemijska izobraževalna komunikacijska tehnologija IK obvezni M. Bogataj 30 30 60 150 210/7
Projektno delo v kemiji IK obvezni N. Golob 15 15 30 150 180/6
Sklop A1 ali A2 IM 10 IM obvezni 45 30 30 105 105 210/7
Izbirni predmet sklopa V IM 11 IM obvezni 30 30 60 120 180/6
Izbirni predmet 2 IR 11 IR izbirni 30 30 60 120 180/6
Izbirni predmet 3 IR 12 IR izbirni 30 30 60 150 210/7
Vzvratno inženirstvo v izobraževanju IT obvezni B. Aberšek 30 15 15 60 90 150/5
Elektrotehnika v energetiki in tehnologiji IT obvezni N. Muškinja 30 15 15 60 90 150/5
Pedagoško didaktični
izbirni predmet IT 7
IT izbirni 45 45 90/3


5. LETNIK, deseti semester

predmet usmeritev vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Pedagoško didaktični
izbirni predmet SP 1
splošni izbirni 45 45 90/3
Pedagoško didaktični
izbirni predmet SP 1
splošni izbirni 45 45 90/3
Prostoizbirni predmet SP 4 splošni izbirni 90 90 180/6
Magistrska seminarska naloga SP 2 splošni obvezni 180 180/6
Magistrsko delo SP 3 splošni obvezni 360 360/12

 


Izobraževalna biologija

IB 1 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 1. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve, oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1. ali 2. letniku študija. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.
IB 5 Individualno delo učitelja glede na študenta.
IB 7 Individualno delo učitelja glede na študenta.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 3. 9. 2019

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 22. 10. 2019

1. sklop strokovnih izbirnih predmetov

predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Entomologija izbirni D. Devetak 30 15 45 135 180/6
Etologija izbirni V. Klokočovnik 30 15 45 135 180/6
Varstvena biologija sesalcev in ptičev izbirni F. Janžekovič 30 15 45 135 180/6
Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike izbirni S. Lipovšek,
A. Urbanek- Krajnc
30 15 45 135 180/6
Fitocenologija izbirni S. Škornik 15 15 15 45 135 180/6
Okoljske študije izbirni A. Šorgo 30 15 45 135 180/6
Osnove biotehnologije izbirni J. Ambrožič Dolinšek 30 30 15 45 105 180/6
Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju izbirni M. Kaligarič 30 15 45 135 180/6
Molekularne metode v botaniki izbirni N. Pipenbaher 15 30 45 135 180/6
Organizmi v spreminjajočem se okolju izbirni N. Šajna 15 15 15 45 135 180/6

 


Izobraževalna fizika

IF 7 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Didaktično fizikalni predmet s praktikumom.
IF 8 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike.
IF 9 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov ASTRONOMSKO DIDAKTIČNI PREDMET.
IF 10 Študentje izbere enega izmed ponujenih treh predmetov iz nabora izbirnih predmetov 1 v vrednosti 7 ECTS, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmetob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.
IF 11 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 4 ECTS iz nabora Didaktični izbirni predmeti, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmetob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.
IF 12 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Didaktično fizikalni predmet s praktikumom.
IF 13 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike.
IF 14 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 5 ECTS iz nabora izbirnih predmetov 2, nabora izbirnih, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmetob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.
IF 15 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov ASTRONOMSKO DIDAKTIČNI PREDMET.
IF 16 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 4 ECTS iz nabora didaktični izbirni predmeti, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmet ob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 2. 7. 2019

Nabor predmetov ASTRONOMSKI DIDAKTIČNI PREDMET

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Didaktika astronomije R. Repnik 30 15 15 15 75 105 180/6
Astronomska opazovanja R. Repnik 30 15 15 15 75 105 180/6

Opomba: Študent mora v času študija opraviti oba predmeta iz nabora Astronomsko didaktični predmet.

Nabor predmetov DIDAKTIČNO FIZIKALNI PREDMET S PRAKTIKUMOM

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Didaktika fizike 1 s praktikumom R. Repnik 60 45 105 135 240/8
Didaktika fizike 2 s praktikumom R. Repnik 60 45 105 135 240/8

Opomba: Študent mora v času študija opraviti oba predmeta iz nabora Didaktično fizikalni predmet s praktikumom.

Nabor predmetov RAZVOJ PRAKTIČNIH KOMPETENC PRI POUČEVANJU FIZIKE

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Praktično usposabljanje za poučevanje fizike 1 R. Repnik 3 4 7 113 120/4
Praktično usposabljanje za poučevanje fizike 2 R. Repnik 3 4 7 113 120/4

Opomba: Študent mora v času študija opraviti oba predmeta iz nabora Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike.
Individualno delo učitelja glede na posameznega študenta.

Nabor izbirnih predmetov 1:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Modeliranje sistemske dinamike M. Marhl 45 30 75 135 210/7
Numerične metode v fiziki A. Zidanšek 30 15 30 75 135 210/7
Matematične metode v fiziki M. Slavinec 45 30 75 135 210/7

 

Nabor izbirnih predmetov 2:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Uvod v fotoniko N. Vaupotič 45 15 60 90 150/5
Fizika tekočin M. Ambrožič 45 15 60 90 150/5
Akustika R. Repnik 50 10 60 90 150/5
Analitična mehanika M. Ambrožič 45 15 60 90 150/5
Mehanika kontinuov M.Slavinec 45 15 60 90 150/5
Fizika v medicini A. Fajmut 30 15 15 60 90 150/5
Dinamika iger M. Perc 30 30 60 90 150/5
Nelinarni dinamični sistemi M. Marhl 15 30 45 105 150/5
E-izobraževanje in informacijska tehnologija v fiziki I. Gerlič 10 5 30 45 105 150/5

 

Fizikalni didaktični izbirni predmeti:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Razvoj kompetenc pri pouku fizikalnih vsebin R. Repnik 30 15 45 75 120/4
Struktura formalnega izobraževanja fizike R. Repnik 30 15 45 75 120/4
Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin in mladinsko raziskovalno delo M. Slavinec 30 15 45 75 120/4
Znanstveno-raziskovalno delo v fizikalnem izobraževanju z osnovami pedagoške statistike R. Repnik 30 15 45 75 120/4

Opomba: V danem študijskem letu se praviloma razpišeta samo 2 izbirna predmeta.

 


Izobraževalna kemija

IK 4 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 1. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve, oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1. ali 2. letniku študija. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se bo predmet izvajal v zmanjšanem obsegu.
IK 7 Individualno delo učitelja.
IK 5 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 2. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve, oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1. ali 2. letniku študija. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se bo predmet izvajal v zmanjšanem obsegu.
IK 6 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov, ki so zbrani v naboru izbirnih predmetov v predmetniku Obveznega splošno pedagoškega modula, oziroma iz nabora pedagoško didaktičnih predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga še niso poslušali. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se bo predmet izvajal v zmanjšanem obsegu. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov.

1. sklop strokovnih izbirnih predmetov

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Osnove okoljske kemije P. Krajnc 15 15 30 60 90/3
Kemijsko računanje 2 M. Bogataj 20 10 30 60 90/3
Izbrana poglavja v analizni kemiji M. Kolar 15 15 30 60 90/3
Bio in farmacevtska tehnika M. Leitgeb 15 15 30 60 90/3

2. sklop strokovnih izbirnih predmetov

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Kemija materialov P.Krajnc
M. Drofenik
20 10 30 60 90/3
Koordinacijska kemija M. Kristl 20 10 30 60 90/3
Organska sinteza P. Krajnc 15 15 30 60 90/3


Izobraževalna matematika

IM 5 Individualno delo učitelja.
IM 6 Študentje izberejo izbirni predmet M1 v vrednosti 3 ECTS iz nabora »malih« izbirnih predmetov sklopa M spodaj. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.
IM 7 Študentom je vsako leto ponujen eden od dveh sklopov A1 ali A2 spodaj, ki se izvajata ciklično za vse študente. Vsakega od sklopov sestavljajo obvezni predmeti. V odvisnosti od izbire so vrednosti ur različne, tu so navedene vrednosti za A2.
IM 9 Študentje izberejo izbirni predmet M2 v vrednosti 3 ECTS iz nabora »malih« izbirnih predmetov sklopa M spodaj, ki ga še niso izbrali v 6. semestru. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.
IM 10 Študentje izberejo tistega od sklopov A1 ali A2 spodaj, ki ga še niso izbrali v 7.semestru. V odvisnosti od izbire so vrednosti ur različne, tu so navedene vrednosti za A1.
IM 11Študentje izberejo izbirni predmet V v vrednosti 6 ECTS iz nabora »velikih« izbirnih predmetov sklopa V spodaj. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 2. 7. 2019

Mali izbirni predmeti sklopa M:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Verižni ulomki D. Eremita 30 15 30 60 90/3
Programska opreme za matematike A. Taranenko 15 30 30 60 90/3
Fraktali D. Pagon 30 15 30 60 90/3
Matematične krivulje I. Banič 15 15 15 30 60 90/3
Metrični prostori I. Banič 30 15 30 60 90/3
Optimizacijske metode D. Bokal 30 15 30 60 90/3
Matematika v interdisciplinarnem inovacijskem procesu D. Bokal 15 15 15 30 60 90/3
Algoritmi in podatkovne strukture A. Vesel 30 30 60 30 90/3
Teorija množic U. Milutinović 24 21 45 45 90/3

Mali izbirni predmeti sklopa V:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Geometrija D. Pagon 45 15 60 120 180/6
Računalniški praktikum A. Taranenko 30 30 60 120 180/6
Uporabniška programska oprema v izobraževanju K. Rizman Žalik 30 30 60 120 180/6
Spletne aplikacije v izobraževanju M. Krašna 30 30 60 120 180/6
Finančna matematika J. Marovt 30 30 60 120 180/6
Izobraževalni programski jeziki A. Vesel 30 30 60 120 180/6

Sklop A1:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Izbrana poglavja iz algebre D. Pagon 30 30 60 60 120/4
Novejši pristopi k poučevanju matematike B. Zmazek 15 30 45 45 90/3

Sklop A2:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Zgodovina matematike D. Eremita 75 75 135 210/7


Izobraževalno računalništvo

IR 5 Študentje izberejo predmet iz nabora predmetov sklopa predmetna didaktika.
IR 6 Študentje izberejo predmet iz nabora predmetov sklopa praktično usposabljanje.
IR 7 Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalno računalništvo izbrali še Obvezna izbirna usmeritev Izobraževalna tehnika izberejo iz sklopa Strokovni predmet predmet Statistika v izobraževanju, vse ostale usmeritve izberejo predmet Robotika v tehniki.
IR 8 Študentje izberejo predmet iz nabora predmetov sklopa predmetna didaktika, ki ga niso izbrali v petem semestru pri predmetu Predmetna didatikta 1.
IR 9 Študentje izberejo predmet iz nabora predmetov sklopa Praktično usposabljanje, ki ga niso izbrali v šestem semestru pri predmetu Praktično usposabljanje 1.
IR 10 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 1. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve, oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1., 2. ali 3. letniku študija.
IR 11 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 1. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve, oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1., 2., 3. ali 4. letniku študija.
IR 12 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 7 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 2. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve, oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1., 2., 3. ali 4. letniku študija.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 24. 9. 2019

Sklop predmetov Predmetna didaktika

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Didaktika računalništva 1 I. Pesek 30 15 30 75 105 180/6
Didaktika računalništva 2 I. Pesek 30 15 30 75 105 180/6

Sklop predmetov Praktično usposabljanje

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Praktično usposabljanje za poučevanje računalništva 1 I. Pesek 3 4 7 113 120/4
Praktično usposabljanje za poučevanje računalništva 2 I. Pesek 3 4 7 113 120/4

Opomba: Vse kontaktne ure se štejejo kot individualno delo učitelja

Sklop Strokovni predmet

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Robotika v tehniki N. Muškinja 30 15 45 45 120/4
Statistika v izobraževanju J. Jerebic 30 15 45 45 120/4

1. sklop strokovnih izbirnih predmetov

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Operacijski sistemi B. Potočnik 45 2 28 75 105 180/6
Računalniška grafika D. Strnad 30 3 45 75 105 180/6
Razvoj informacijskih rešitev in storitev M.Heričko 45 45 90 90 180/6
Principi programskih jezikov M. Mernik 30 2 28 60 120 180/6
Sistemska programska oprema A. Holobar 30 3 42 75 105 180/6

2. sklop strokovnih izbirnih predmetov

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Osnove programiranja v diskretni matematiki A. Vesel 30 30 60 150 210/7
Napredni algoritmi A. Vesel 30 30 60 150 210/7


Izobraževalna tehnika

IT 4 Individualno delo učitelja.
IT 5 Študentje izberejo izbirni predmet iz sklopa tehniških izbirnih predmetov, v vrednosti 6 ECTS.
IT 7 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov, ki so zbrani v naboru izbirnih predmetov v predmetniku Obveznega splošno pedagoškega modula, oziroma iz nabora pedagoško didaktičnih predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga še niso poslušali.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 2. 7. 2019

Sklop tehniških izbirnih predmetov

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Osnove prostorskega modeliranja K. Dolenc 30 15 45 90 90 180/6
Merjenje in krmiljenje z računalnikom N. Muškinja 30 15 45 90 90 180/6
Tehnična in tehnološka dokumentacija S. Glodež 30 15 45 90 90 180/6
Reinženiring in vzvratno inženirstvo – znanost, tehnologija in inženirstvo B. Aberšek 30 15 45 90 90 180/6
Projektno upravljanje v šoli B. Aberšek 30 15 45 90 90 180/6


SKUPNI SPLOŠNO-PEDAGOŠKI MODUL

SP 1 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov, oziroma iz nabora pedagoško didaktičnih predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga še niso poslušali.
SP 2 Študentje opravijo magistrsko seminarsko nalogo na predmetnem področju Obvezne izbirne usmeritve 2, v vrednosti 8 ECTS kreditnih točk. Na usmeritvi Izobraževalna matematika je v okviru Magistrske seminarske naloge zahtevan tudi magistrski izpit. Druge usmeritve magistrskega izpita nimajo. Opis ocenjevanja v obeh primerih je opisan v učnem načrtu predmeta.
SP 3 Študentje opravijo magistrsko delo na predmetnem področju Obvezne izbirne usmeritve 1, v vrednosti 16 ECTS kreditnih točk. Na usmeritvi Izobraževalna matematika je v okviru Magistrskega dela zahtevan tudi magistrski izpit. Druge usmeritve magistrskega izpita nimajo. Opis ocenjevanja v obeh primerih je opisan v učnem načrtu predmeta.
SP 4 Študenti prosto izbirajo med ponujenimi predmeti, ki se v tekočem študijskem letu izvajajo. Lahko so:
a) obvezni predmeti s 6 ECTS vseh študijskih programov FNM UM in vseh smeri enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (FNM) pod pogojem, da jih študent ni že predhodno opravljal v sklopu rednih obveznosti obeh smeri;
b) izbirni predmeti s 6 ECTS vseh študijskih programov FNM UM in strokovni izbirni predmeti s 6 ECTS vseh smeri enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (FNM) pod pogojem, da jih študent ni že predhodno opravljal v sklopu rednih obveznosti obeh smeri;
c) katerikoli od razpisanih izbirnih predmetov s 6 ECTS Univerze v Mariboru ter univerz v Sloveniji in v tujini.

 

Pedagoško-didaktični izbirni predmeti:

predmet nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Izbrana poglavja šolske disipline M. Pšunder 30 15 45 45 90/3
Alternativni pedagoški koncepti E. Protner 15 15 30 60 90/3
E-učenje I. Pesek 15 15 15 45 45 90/3
Konekcionistične metode poučevanja B. Aberšek 30 15 45 45 90/3
Retorika in timsko delo B. Aberšek 30 15 45 45 90/3
Inženirska pedagogika B. Aberšek 30 15 45 45 90/3
Astronomska opazovanja v šoli R. Repnik 30 15 15 60 30 90/3
Okoljski projekt v šoli A. Šorgo 5 25 30 60 90/3
Računalniško podprto laboratorijsko delo A. Šorgo 5 10 30 45 45 90/3
Poučevanje kemije v okolju N. Golob 15 15 5 10 30 60 90/3
Akcijsko raziskovanje na področju kemijskega izobraževanja N. Golob 15 15 15 45 45 90/3
Ustvarjalnost v šoli M. Ploj Virtič 15 15 15 45 45 90/3
Tehnične dejavnosti v OŠ M. Ploj Virtič 15 30 45 45 90/3

Opomba: Študentje usmeritve Izobraževalna matematika izbirajo pedagoško didaktične izbirne predmete iz nabora naslednjih predmetov: Disciplina in vodenje razreda, Alternativni pedagoški koncepti, E-učenje, Konekcionistične metode poučevanja, Retorika in timsko delo, Astronomska opazovanja v šoli, Ustvarjalnost v šoli. Študentje usmeritve Izobraževalna fizika izbirajo pedagoško didaktične izbirne predmete iz celotnega nabora, razen predmeta Astronomska opazovanja v šoli.


Arhiv
Predmetnik za leto:
2018/2019