Predmetnik za: in

Za prikaz predmetnika izberite usmeritev ali dve različni usmeritvi.
Primer: Prikazana kombinacija matematika-biologija.
Primer: Prikazana kombinacija matematika-kemija.
Primer: Prikazana kombinacija matematika-fizika.
Primer: Prikazana kombinacija matematika-tehnika.
Primer: Prikazana kombinacija matematika-računalništvo.
Primer: Prikazana kombinacija biologija-kemija.
Primer: Prikazana kombinacija biologija-fizika.
Primer: Prikazana kombinacija biologija-tehnika.
Primer: Prikazana kombinacija biologija-računalništvo.
Primer: Prikazana kombinacija računalništvo-kemija.
Primer: Prikazana kombinacija računalništvo-fizika.
Primer: Prikazana kombinacija računalništvo-tehnika.
Primer: Prikazana kombinacija tehnika-kemija.
Primer: Prikazana kombinacija tehnika-fizika.
Primer: Prikazana kombinacija kemija-fizika.
Primer: Prikazan splosni pedagoski modul.

1. LETNIK, prvi semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Informacijsko komunikacijska tehnologija obvezni I. Pesek 30 30 60 60 120/4
Splošna botanika obvezni M. Kaligarič 45 45 90 60 150/5
Sistematska botanika obvezni S Škornik 45 30 15 90 60 150/5
Računalnik v fiziki obvezni M. Perc 30 15 45 45 90/3
Mehanika obvezni N. Vaupotič 45 30 15 90 120 210/7
Splošna kemija obvezni I. Ban 45 15 60 120 180 300/10
Uvod v matematiko obvezni U. Milutinović 30 45 75 75 150/5
Matrični račun obvezni I. Banič 30 45 75 75 150/5
Osnove računalništva in informatike obvezni A. Vesel 45 60 105 75 180/6
Uporabniška programska oprema v izobraževanju obvezni K. Rizman - Žalik 45 30 75 45 120/4
Gradiva in tehnologije obvezni B. Aberšek 40 10 15 65 85 150/5
Tehniško risanje obvezni S. Glodež 30 10 25 65 85 150/5
Matematika skupni strokovni M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
Osnove računalništva skupni strokovni A. Taranenko 30 45 75 105 180/6
Osnove tehnike in tehnologije skupni strokovni B. Aberšek,
S. Glodež
30 15 30 75 105 180/6
1. LETNIK, drugi semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Komunikacija in retorika za naravoslovce in tehnike obvezni M. Ploj Virtič 30 15 45 75 120/4
Splošna zoologija obvezni T. Klenovšek 30 30 60 90 150/5
Biologija človeka obvezni M. Slak Rupnik 30 30 60 90 150/5
Elektromagnetizem obvezni S. Kralj 60 30 90 120 210/7
Fizikalni eksperimenti 1 obvezni A. Dobovišek 40 40 50 90/3
Anorganska kemija obvezni I. Ban 45 15 60 60 120/4
Analizna kemija 1 obvezni M. Finšgar 45 60 105 75 180/6
Osnove analize obvezni U. Milutinović 60 30 90 60 150/5
Algebraične strukture obvezni D. Pagon 45 30 75 75 150/5
Spletne aplikacije v izobraževanju obvezni M. Krašna 30 30 60 30 90/3
Programiranje II obvezni M. Mernik 30 3 42 75 135 210/7
Snovanje in konstruiranje obvezni S. Glodež 45 10 15 70 80 150/5
Tehniški praktikum 1 obvezni B. Aberšek 10 60 70 80 150/5
Fizika skupni strokovni A. Fajmut 30 30 15 75 105 180/6
Kemija skupni strokovni M. Kristl 45 30 75 105 180/6
Osnove tehnike in tehnologije skupni strokovni B. Aberšek,
S. Glodež
30 15 30 75 105 180/6
2. LETNIK, tretji semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Pedagogika obvezni M. Pšunder 30 15 45 75 120/4
Psihologija razvoja in učenja obvezni K. Bakračevič Vukman 30 30 60 120 180/6
Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike obvezni J. Trček 60 30 90 210 300/10
Nihanje in valovanje obvezni N. Vaupotič 60 30 90 120 210/7
Fizikalni eksperimenti 2 obvezni R. Repnik 40 40 50 90/3
Analizna kemija 2 obvezni M. Finšgar 45 30 75 105 180/6
Organska kemija 1 obvezni P. Krajnc 45 45 75 120/4
Analiza obvezni M. Jakovac 45 30 75 75 150/5
Ravninska in prostorska geometrija obvezni B. Hvala 45 30 15 90 60 150/5
Osnove podatkovnih baz obvezni K. Rizman - Žalik 30 15 15 60 90 150/5
Diskretne strukture obvezni A. Taranenko 45 30 75 75 150/5
Tehniški praktikum 2 obvezni M. Ploj Virtič 10 60 70 80 150/5
Strojni elementi obvezni S. Glodež 30 10 15 55 95 150/5
2. LETNIK, četrti semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Didaktika obvezni M. Ivanuš Grmek 30 15 45 75 120/4
Sistematska zoologija obvezni V. Klokočovnik 45 45 90 120 210/7
Evolucija obvezni A. Šorgo 30 30 60 90/3
Citološki praktikum obvezni S. Lipovšek 15 30 45 45 90/3
Termodinamika obvezni M. Brumen 20 20 40 50 90/3
Moderna fizika obvezni S. Kralj 60 30 90 120 210/7
Fizikalni eksperimenti 3 obvezni R. Repnik 40 40 50 90/3
Organska kemija 2 obvezni P. Krajnc 45 60 105 75 180/6
Laboratorijske tehnike obvezni N. Golob 10 15 25 50 70 120/4
Teorija števil obvezni D. Eremita 45 45 90 150 240/8
Kombinatorika in verjetnost obvezni D. Benkovič 30 30 60 90 150/5
Algoritmi in podatkovne strukture obvezni A. Vesel 45 45 90 120 210/7
Interakcija človek - računalnik obvezni B. Žalik 30 3 42 75 105 180/6
Elektrotehnika obvezni N. Muškinja 30 30 60 90 150/5
Načrtovanje in upravljanje proizvodnje v šolah obvezni B. Aberšek 30 10 15 55 95 150/5
3. LETNIK, peti semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Didaktika biologije obvezni A. Šorgo 30 15 45 90 90 180/6
Humana genetika obvezni N. Kokalj Vokač 15 15 15 45 45 90/3
Kompleksni sistemi obvezni S. Kralj 30 15 45 75 120/4
Fizikalni ekperimenti 4 obvezni U. Tkalec 15 45 60 30 90/3
Didaktično fizikalni predmet s praktikumom 1 7) obvezni R. Repnik 60 45 105 135 240/8
Fizikalna kemija 1 obvezni U. Bren 60 60 90 150/5
Didaktika kemije 1 obvezni N. Golob 30 15 50 95 115 210/7
Izbrana poglavja iz analize obvezni M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
Statistika v izobraževanju obvezni J. Jerebic 30 15 45 45 90/3
Didaktika osnovnošolske matematike obveznii A. Lipovec 45 30 75 105 108/6
Računalniške arhitekture obvezni J. Brest 30 3 42 75 105 180/6
Osnove informacijskih sistemov obvezni K. Rizman - Žalik 30 15 15 60 30 90/3
Predmetna didaktika 1 - računalništvo obvezni 30 15 30 75 105 180/6
Elektronika obvezni N. Muškinja 30 30 60 90 150/5
Didaktika tehnike 1 obvezni B. Aberšek 35 15 15 65 115 180/6
Robotika v tehniki obvezni N. Muškinja 30 15 15 60 60 120/4
3. LETNIK, šesti semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 1 obvezni A. Šorgo 3 5) 4 5) 7 113 10/4
15 Fiziologija rastlin obvezni J. Ambrožič Dolinšek 30 30 60 90 150/5
Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike 1 8) obvezni R. Repnik 3 4 7 113 10/4
Astronomsko didaktični predmet 1 9) obvezni 30 15 15 15 75 45 120/4
Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 1 obvezni N. Golob 3* 4* 7 113 120/4
Fizikalna kemija 2 obvezni U. Bren 30 15 60 105 135 240/8
Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 1 obvezni A. Lipovec 3 5) 4 5) 7 113 120/4
Diferencialne enačbe v kontekstu obvezni B. Zmazek 15 30 45 75 120/4
Seminar obvezni B. Hvala 30 30 90 120/4
Praktično usposabljanje obvezni 3 4 7 113 120/4
Osnove spletnega programiranja obvezni A. Taranenko 30 15 30 75 105 180/6
Didaktični praktikum obvezni I. Pesek 15 30 45 105 105/5
Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 1 obvezni M. Ploj Virtič 3 5) 4 5) 7 113 120/4
Tehniški praktikum 3 obvezni M. Ploj Virtič 10 60 70 80 150/5
Tehniški izbirni predmet izbirni 30 15 45 90 90 180/6

Sklop tehniških izbirnih predmetov:

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Osnove prostorskega modeliranja K. Dolenc 30 15 45 90 90 180/8
2 Merjenje in krmiljenje z računalnikom N. Muškinja 30 15 45 90 90 180/6
3 Tehnična in tehnološka dokumentacija S. Glodež 30 15 45 45 45 180/6
4 Reinženiring in vzvratno inženirstvo  – znanost, tehnologija in inženirstvo B. Aberšek 30 15 45 45 45 180/6
5 Projektno upravljanje v šoli B. Aberšek 30 15 45 90 90 180/6
4. LETNIK, sedmi semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Ekologija obvezni N. Šajna 30 15 15 60 120 180/6
Fiziologija živali obvezni D. Devetak 30 30 60 120 180/6
Vivaristika obvezni A.Šorgo 15 15 30 60 90/3
Fizikalni didaktični predmet 1 11) izbirni 30 15 45 75 120/4
Fizikalna merjenja obvezni J. Štrancar 30 30 60 30 90/3
Didaktično fizikalni predmet s praktikumom 2 12) obvezni R. Repnik 60 45 105 135 240/8
Polimerna kemija obvezni P. Krajnc 30 30 60 30 90/3
Didaktika kemije 2 obvezni N. Golob 25 25 40 90 90 180/6
Eksperimenti 1 obvezni M. Kristl 25 35 60 120 180/6
Osnove teorije grafov obvezni B. Brešar 15 15 15 45 45 90/3
Sklop A1 ali A2 7) obvezni 75 75 135 210/7
Didaktika srednješolske matematike obvezni A. Lipovec 45 30 75 75 150/5
Strokovni predmet - računalništvo obvezni 30 15 45 75 120/4
Interaktivne 3D-vsebine za svetovni splet obvezni M Debevc 30 2 28 60 90 150/5
Predmetna didaktika 2 - računalništvo izbirni 30 15 30 75 105 180/6
Didaktika tehnike 2 obvezni B. Aberšek 40 15 15 15 85 125 210/7
Sodobne metode konstruiranja obvezni S. Glodež 30 15 15 60 90 150/5
Gonila obvezni S. Glodež 15 15 15 45 45 90/3

Sklop predmetov Predmetna didaktika - računalništvo

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Didaktika računalništva 1 I. Pesek 30 15 30 75 105 180/6
2 Didaktika računalništva 2 I. Pesek 30 15 30 75 105 180/6

Sklop predmetov Praktično usposabljanje

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Praktično usposabljanje za poučevanje računalništva 1 I. Pesek 3 (13) 4 (13) 7 113 120/4
2 Praktično usposabljanje za poučevanje računalništva 2 I.Pesek 3 (13) 4 (13) 7 113 120/4

13)  Individualno delo učitelja

Sklop Strokovni predmet

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Robotika v tehniki obvezni N. Muškinja 30 15 45 75 120/4
2 Statistika v izobraževanju obvezni J. Jerebic 30 15 45 75 120/4
4. LETNIK, osmi semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Biološko raziskovalno delo obvezni J: Ambrožič Dolinšek 15 30 15 60 90 150/5
Biološki didaktični praktikum 1 obvezni A. Šorgo 15 45 60 120 180/6
Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 2 obvezni A.Šorgo 3 7) 4 7) 7 113 120/4
Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike 2 13) obvezni R. Repnik 3 4 7 113 120/4
Astronomsko didaktični predmet 2 15) obvezni 30 15 15 15 75 105 180/6
Pregled tehnologij obvezni M. Leitgeb 60 15 75 105 180/6
Eksperimenti 2 obvezni N. Golob 15 15 30 60 90 150/5
Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 2 obvezni N. Golob 3* 4* 7 113 120/4
Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 2 obvezni A. Lipovec 3 8) 4 8) 7 113 120/4
Matematično modeliranje obvezni D. Bokal 30 15 15 60 90 150/5
Kreativno reševanje matematičnih nalog obvezni U. Milutinović 15 30 45 45 90/3
Praktično usposabljanje 2 - računalništvo obvezni 3 4 7 113 120/4
Izbirni predmet 1 izbirni 15
(30)
15
(30)
30 (60) 60 (120) 90/3 (180/6)
Sistemska administracija obvezni J. Brest 30 3 42 75 75 150/5
Energije in energetika obvezni B. Aberšek 30 15 15 60 120 180/6
Didaktični praktikum obvezni M. Ploj Virtič 15 30 25 70 80 150/5
Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 2 obvezni M. Ploj Virtič 3 5) 4 5) 7 113 120/4
5. LETNIK, deveti semester
predmet vrsta predmeta nosilec PR SE SV LV TE skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
Delo z učenci s posebnimi potrebami obvezni M. Schmidt 30 30 60 60 120/4
Biološki didaktični praktikum 2 obvezni A. Šorgo 15 15 45 75 105 180/6
Biodiverziteta Slovenije obvezni F. Janžekovič 45 15 60 60 120/4
Biološki terenski praktikum obvezni D. Devetak 15 30 45 45 90/3
Fizika okolja obvezni A. Zidanšek 45 30 75 75 150/5
Uporabna fizika obvezni M. Slavinec 15 45 60 60 120/4
Fizikalni didaktični izbirni predmet 2 16) izbirni 30 15 45 75 120/4
Kemijska izobraževalna komunikacijska tehnologija obvezni M. Bogataj 30 30 60 150 210/7
Projektno delo v kemiji obvezni N. Golob 15 15 30 150 180/6
Sklop A1 ali A2 10) obvezni 45 30 30 105 105 210/7
Vzvratno inženirstvo v izobraževanju obvezni B. Aberšek 30 15 15 60 90 150/5
Elektrotehnika v energetiki in tehnologiji obvezni N. Muškinja 30 15 15 60 90 150/5
Pedagoško didaktični izbirni predmet 1 izbirni 45 45 90/3
Pedagoško didaktični izbirni predmet izbirni 45 45 90/3
Izbirni predmet 2 - računalništvo izbirni 30 30 60 120 180/6
Izbirni predmet 3 - računalništvo12) izbirni 30 30 60 150 210/7
Prostoizbirni predmet * izbirni 90 90 90/6
Magistrska seminarska naloga 2) izbirni 180 180/6
Magistrsko delo 3) izbirni 360 360/12

1) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov oziroma iz nabora pedagoško didaktičnih predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga še niso poslušali. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se bo predmet izvajal v zmanjšanem obsegu. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov.
2) Študentje opravijo magistrsko seminarsko nalogo na predmetnem področju Obvezne izbirne usmeritve 2 v vrednosti 8 ECTS kreditnih točk. Na usmeritvi Izobraževalna matematika je v okviru Magistrske seminarske naloge zahtevan tudi magistrski izpit. Druge usmeritve magistrskega izpita nimajo. Opis ocenjevanja v obeh primerih je opisan v učnem načrtu predmeta.
3) Študentje opravijo magistrsko delo na predmetnem področju Obvezne izbirne usmeritve 1 v vrednosti 16 ECTS kreditnih točk. Na usmeritvi Izobraževalna matematika je v okviru Magistrskega dela zahtevan tudi magistrski izpit. Druge usmeritve magistrskega izpita nimajo. Opis ocenjevanja v obeh primerih je opisan v učnem načrtu predmeta.

* Študenti prosto izbirajo med ponujenimi predmeti, ki se v tekočem študijskem letu izvajajo. Lahko so:
a) obvezni predmeti s 6 ECTS vseh študijskih programov FNM UM in vseh smeri enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (FNM) pod pogojem, da jih študent ni že predhodno opravljal v sklopu rednih obveznosti obeh smeri;
b) izbirni predmeti s 6 ECTS vseh študijskih programov FNM UM in strokovni izbirni predmeti s 6 ECTS vseh smeri enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (FNM) pod pogojem, da jih študent ni že predhodno opravljal v sklopu rednih obveznosti obeh smeri;
c) katerikoli od razpisanih izbirnih predmetov s 6 ECTS Univerze v Mariboru ter univerz v Sloveniji in v tujini.

Pedagoško-didaktični izbirni predmeti:

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Izbrana poglavja šolske disipline M. Pšunder 30 15 45 45 90/3
2 Alternativni pedagoški koncepti E. Protner 15 15 30 60 90/3
3 E-učenje I. Pesek 15 30 45 45 90/3
4 Konekcionistične metode poučevanja B. Aberšek 30 15 45 45 90/3
5 Retorika in timsko delo B. Aberšek 30 15 45 45 90/3
6 Inženirska pedagogika B. Aberšek 30 15 45 45 90/3
7 Astronomska opazovanja v šoli R. Repnik 30 15 15 60 30 90/3
8 Okoljski projekt v šoli A. Šorgo 5 25 30 60 90/3
9 Računalniško podprto laboratorijsko delo A. Šorgo 5 10 30 45 45 90/3
10 Poučevanje kemije v okolju N. Golob 15 15 5 10 45 45 90/3
11 Akcijsko raziskovanje na področju kemijskega izobraževanja N. Golob 15 15 15 45 45 90/3
13 Ustvarjalnost v šoli M. Ploj Virtič 15 15 15 45 45 90/3
14 Tehnične dejavnosti v OŠ M. Ploj Virtič 15 30 45 45 90/3

Študentje usmeritve Izobraževalna matematika izbirajo pedagoško didaktične izbirne predmete iz nabora naslednjih predmetov: Disciplina in vodenje razreda, Alternativni pedagoški koncepti, E-učenje, Konekcionistične metode poučevanja, Retorika in timsko delo, Astronomska opazovanja v šoli, Ustvarjalnost v šoli.
Študentje usmeritve Izobraževalna fizika izbirajo pedagoško didaktične izbirne predmete iz celotnega nabora, razen predmeta Astronomska opazovanja v šoli

IZVEDBENI PREDMETNIK - sklep KŠZ FNM UM 4. 9. 2018 IZVEDBENI PREDMETNIK - sklep KŠZ FNM UM 25. 10. 2018

Zadnja sprememba: 6. 11. 2018