Študijski programi

Nepedagoški

Univerzitetni programi 1. stopnje


Pedagoški

Enoviti (5 letni) magistrski študijski program Predmetni učitelj, ki ima dvopredmetne usmeritve

  • Izobraževalna biologija
  • Izobraževalna fizika
  • Izobraževalna kemija
  • Izobraževalna matematika
  • Izobraževalno računalništvo
  • Izobraževalna tehnika

Bolonjski programi, na katere ni več mogoč vpis v prvi letnik

Pedagoški univerzitetni dvopredmetni programi 1. stopnje: 

Zaključevanje dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje (KLIK) NOVO!


Stari univerzitetni programi

Univerzitetni eno- in dvo-predmetni študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004