Študijski programi

 

Nepedagoški

Univerzitetni programi 1. stopnje


Pedagoški

Enoviti (5 letni) magistrski študijski program Predmetni učitelj, ki ima dvopredmetne usmeritve


Bolonjski programi, na katere ni več mogoč vpis v prvi letnik

Pedagoški univerzitetni dvopredmetni programi 1. stopnje: 


Stari univerzitetni programi

Univerzitetni eno- in dvo-predmetni študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004