Inštituti na FNM

INŠTITUT ODDELKA ZA MATEMATIKO IN RAČUNALNIŠTVO
Predstojnik:
red. prof. dr. Boštjan Brešar
e-mail: bostjan.bresar@um.si
tel: 02 2293 607

INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, EKOLOGIJO IN VARSTVO NARAVE
Predstojnik:
red. prof. dr. Franc Janžekovič
e-mail: franc.janzekovic@um.si
tel: 02 2293 704

INŠTITUT ZA FIZIKO
Predstojnik:
red. prof. dr. Matjaž Perc
e-mail: matjaz.perc@um.si
tel: 02 2293 893

INŠTITUT ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE
Predstojnik:
red. prof. ddr. Boris Aberšek
e-mail: boris.abersek@um.si
tel: 02 2293 752

Inštituti so finančno organizacijske enote Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki dajejo okvir za znanstvene in aplikativne raziskave v okviru raziskovalnih projektov in programov v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, na  naslednjih   raziskovalnih področjih:

  • naravoslovno matematične vedematematika, fizika, biologija, kemija,
  • tehniške vede: konstruiranje,
  • družboslovne vede: vzgoja in izobraževanje ter
  • interdisciplinarnih raziskav.

Inštituti so  bili ustanovljeni konec leta 2009 s sklepom  Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru o preoblikovanju Znanstvenega in razvojnega centra Fakultete za naravoslovje in matematiko v štiri nove inštitute. Z ustanovitvijo novih inštitutov je prenehalo delovanje Znanstvenega in razvojnega centra Fakultete za naravoslovje in matematiko.
Inštituti so raziskovalne skupine na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru v katerih raziskovalci raziskujejo v okviru domačih raziskovalnih programov in raziskovalnih projektovki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS) ter v okviru drugih nacionalnih  in  mednarodnih projektov.