Strokovne službe

V skladu s 53. členom Statuta UM, strokovne službe članice univerze vodi tajnik.

Tajnik fakultete

mag. Boris Munišič

 • E-pošta 1: glavnitajnik.fnm@um.si
 • E-pošta 2: boris.munisic@um.si
 • Telefon: (02) 2293 832

Vodja pisarne – tajnica vodstva

Karin Grbec

 • E-pošta 1: dekanat.fnm@um.si
 • E-pošta 2: karin.grbec@um.si
 • Telefon: (02) 2293 831

Pomočnica tajnika fakultete

Monika Šket

 • E-pošta 1: pomocniktajnika.fnm@um.si
 • E-pošta 2: monika.sket@um.si
 • Telefon: (02) 2293 838

Projektna pisarna

 • E-pošta: projektna.fnm@um.si

dr. Petra Cajnko

 • E-pošta: petra.cajnko@um.si
 • Telefon: (02) 2293 821

Helena Fošnjar

 • E-pošta: helena.fosnjar@um.si
 • Telefon: (02) 2293 881

Daša Donša

 • E-pošta: dasa.donsa1@um.si
 • Telefon: (02) 2293 833

Računovodstvo fakultete

 • E-pošta: racunovodstvo.fnm@um.si

Mateja Kraner

 • E-pošta: mateja.kraner1@um.si
 • Telefon: (02) 2293 834

Marjana Vodušek Jodl

 • E-pošta: marjana.vodusek@um.si
 • Telefon: (02) 2293 850

Petra Ujčič

 • E-pošta: petra.ujcic@um.si
 • Telefon: (02) 2293 842

Referat za študentske zadeve

 • E-pošta: referat.fnm@um.si

Cecilija Loparič Hercog

 • E-pošta: cecilija.loparic@um.si
 • Telefon: (02) 2293 879

Aleksandra Cingerli

 • E-pošta: aleksandra.cingerli@um.si
 • Telefon: (02) 2293 779

Nina Tratnik

 • E-pošta: nina.tratnik1@um.si
 • Telefon: (02) 2293 729

Uradne ure v prostoru referata štev. 0/40 vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

 

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

 • E-pošta: kadrovska.fnm@um.si

Andreja Jeza

 • E-pošta: andreja.jeza@um.si
 • Telefon: (02) 2293 864

 

Računalniški center

Uroš Čarman

 • E-pošta: uros.carman@um.si
 • Telefon: (02) 22 93 798

Center za vseživljenjsko učenje in Doktorski študij

 • E-pošta: cvu.fnm@um.si
 • E-pošta: doktorski.fnm@um.si

Tamara Korade

 • E-pošta: tamara.korade@um.si
 • Telefon: (02) 2293 737

Tehnične službe

Branko Medved

 • Telefon: (02)2293 764

Leon Rumež

 • Telefon: (02) 2293 764

Gorazd Kovše

 • Telefon: (02) 2293 764

.