Strokovne službe

Tajnik fakultete

mag. Boris Munišič

 • E-pošta: boris.munisic@um.si
 • Telefon: (02) 2293 832

Samostojna strokovna delavka v vodstvu fakultete

Ljudmila Tertinek

 • E-pošta: ljudmila.tertinek@um.si
 • Telefon: (02) 2293 842

Znanstveno in razvojni center FNM UM

mag. Darja Hriberšek

 • E-pošta: darja.hribersek@um.si
 • Telefon: (02) 2293 833

Vodja pisarne – tajnica vodstva

Karin Grbec

 • E-pošta 1: dekanat.fnm@um.si
 • E-pošta 2: karin.grbec@um.si
 • Telefon: (02) 2293 831

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Tina Mrak – habilitacije

 • E-pošta: tina.mrak@um.si
 • Telefon: (02) 2293 737

Andreja Jeza – kadrovska

 • E-pošta: kadrovska.fnm@um.si
 • Telefon: (02) 2293 864

Referat za študentske zadeve

Cecilija Loparič Hercog

 • E-pošta: cecilija.loparic@um.si
 • Telefon: (02) 2293 879

Aleksandra Cingerli

 • E-pošta: aleksandra.cingerli@um.si
 • Telefon: (02) 2293 779

Uradne ure: vsak delovni dan od 9.45 do 11.45.

Računovodstvo fakultete

Mateja Kraner

 • E-pošta: mateja.kraner1@um.si
 • Telefon: (02) 2293 834

Marjana Vodušek Jodl

 • E-pošta: marjana.vodusek@um.si
 • Telefon: (02) 2293 850

Referat za podiplomski študij

Monika Šket

 • E-pošta:  podiplomski.fnm@um.si
 • Telefon: (02) 2293 729

Uradne ure: vsak delovni dan od 9.45 do 11.45.

Center za vseživljenjsko učenje

doc. dr. Andreja Špernjak

 • E-pošta: andreja.spernjak@um.si
 • Telefon: (02) 2293 838

 Računalniški center

Uroš Čarman

 • Telefon: (02) 22 93 798
 • E-pošta: uros.carman@um.si

Tehnične službe

Ernest Kidrič

 • Telefon: 051 347 968

Leon Rumež

 • Telefon: (02) 2293 764

Branko Medved

 • Telefon: (02)2293 844 (centrala)

.