Strokovne službe

V skladu s 53. členom Statuta UM, strokovne službe članice univerze vodi tajnik.

Tajnik fakultete

Monika Šket

 • E-pošta:  monika.sket@um.si
 • Telefon: (02) 2293 832

Samostojna strokovna delavka v vodstvu fakultete

Ljudmila Tertinek

 • E-pošta: ljudmila.tertinek@um.si
 • Telefon: (02) 2293 842

Vodja pisarne – tajnica vodstva

Karin Grbec

 • E-pošta 1: dekanat.fnm@um.si
 • E-pošta 2: karin.grbec@um.si
 • Telefon: (02) 2293 831

Znanstveno in razvojni center FNM UM

mag. Darja Hriberšek

 • E-pošta: darja.hribersek@um.si
 • Telefon: (02) 2293 833

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Andreja Jeza – kadrovska

 • E-pošta: kadrovska.fnm@um.si
 • Telefon: (02) 2293 864

Referat za študentske zadeve

Cecilija Loparič Hercog

 • E-pošta: cecilija.loparic@um.si
 • Telefon: (02) 2293 879

Aleksandra Cingerli

 • E-pošta: aleksandra.cingerli@um.si
 • Telefon: (02) 2293 779

Maja Medved

 • E-pošta: maja.medved2@um.si
 • Telefon: (02) 2293 875

Ob upoštevanju priporočil in smernic Ministrstva za zdravje in
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in izpolnjevanju pogoja PCT potekajo
uradne ure v prostoru referata štev. 0/40 vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Za informacije po telefonu smo do 15. oktobra 2021 dosegljivi vsak delovni dan med 9. in 10. uro.

 

Računovodstvo fakultete

Mateja Kraner

 • E-pošta: mateja.kraner1@um.si
 • Telefon: (02) 2293 834

Marjana Vodušek Jodl

 • E-pošta: marjana.vodusek@um.si
 • Telefon: (02) 2293 850

Petra Ujčič

 • E-pošta: petra.ujcic@um.si
 • Telefon: (02) 2293 737

 Računalniški center

Uroš Čarman

 • Telefon: (02) 22 93 798
 • E-pošta: uros.carman@um.si

Center za vseživljenjsko učenje

doc. dr. Andreja Špernjak

 • E-pošta: andreja.spernjak@um.si
 • Telefon: (02) 2293 838

Tehnične službe

Leon Rumež

 • Telefon: (02) 2293 764

Branko Medved

 • Telefon: (02)2293 844 (centrala)

Gorazd Kovše

 • Telefon: (02) 2293 764

 

.