Osnovni podatki Fakultete za naravoslovje in matematiko

DEKANAT:

 

dekan: izr. prof. dr. Mitja SLAVINEC

dekanat.fnm@um.si

Prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost: red. prof. dr. Aleksander VESEL

prodekan.fnm-zrd@um.si

Prodekanica za izobraževalno dejavnost: izr. prof. dr. Sonja ŠKORNIK

prodekan.fnm-izo@um.si

Prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe

izr. prof. dr. Robert REPNIK

prodekan.fnm-ed@um.si

Prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami: red. prof. dr. Blaž ZMAZEK

prodekan.fnm@um.si

Prodekanica za študentska vprašanja: Neja TRONTEL

prodekan.fnm-stud@um.si

Tajnik fakultete: mag. Boris MUNIŠIČ

glavnitajnik.fnm@um.si

 

PEDAGOŠKE IN ZNANSTVENORAZISKOVALNE ENOTE:

Oddelek za matematiko in računalništvo Oddelek za fiziko Oddelek za biologijo Oddelek za tehniko Katedra za skupne pedagoškopsihološke predmete Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave Inštitut za fiziko Inštitut za sodobne tehnologije

PREDSTOJNIKI ODDELKOV

ODDELEK PREDSTOJNIK NAMESTNIK
Oddelek za biologijo (vključuje Katedro za kemijo) izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek doc. dr. Tina Klenovšek
Oddelek za fiziko izr. prof. dr. Robert Repnik asist. dr. Eva Klemenčič
Oddelek za matematiko in računalništvo izr. prof. dr. Marko Jakovac doc. dr. Tanja Dravec
Oddelek za tehniko doc. dr. Andrej Flogie izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič

PREDSTOJNIKI INŠTITUTOV

INŠTITUT PREDSTOJNIK
Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo red. prof. dr. Blaž Zmazek
Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave red. prof. dr. Franc Janžekovič
Inštitut za fiziko red. prof. dr. Matjaž Perc
Inštitut za sodobne tehnologije red. prof. ddr. Boris Aberšek

PREDSTOJNIK PEDAGOŠKEGA CENTRA

doc. dr. Andrej Flogie

PROGRAMSKI SVET FNM

Igor AKRAPOVIČ Direktor in lastnik, Akrapovič d. d.
Franc CIPOT Direktor CEROP, Puconci
akad. prof. dr. Igor EMRI Predsednik znanstvenega sveta pri Science Europe
mag. Benjamin JOŠAR Član uprave Triglav d.d.
dr. Vinko LOGAJ Direktor Zavoda RS za šolstvo
mag. Marjan PENŠEK Pomočnik predsednika uprave Gorenje d.d., direktor Energygor, d.o.o.
 Andrej TUMPEJ Direktor DEM

 

NASLOV

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Koroška cesta 160 2000 Maribor Slovenija Telefon:  +386 2 22 93 844 Davčna številka: SI71674705 Matična številka: 5089638051 TRR: 01100-6000020490 Elektronska pošta: dekanat.fnm@um.si Spletna stran: http://www.fnm.um.si/