Osnovni podatki Fakultete za naravoslovje in matematiko

DEKANAT:

 

Dekan: red. prof. dr. Blaž ZMAZEK dekanat.fnm@um.si
Prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost: red. prof. dr. Aleksander VESEL prodekan.fnm-zrd@um.si
Prodekanica za izobraževalno dejavnost: izr. prof. dr. Sonja ŠKORNIK prodekan.fnm-izo@um.si
Prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe izr. prof. dr. Robert REPNIK prodekan.fnm-ed@um.si
Prodekanica za študentska vprašanja: Melani POTRČ prodekan.fnm-stud@um.si
Tajnik fakultete: Monika ŠKET
glavnitajnik.fnm@um.si

 

PEDAGOŠKE IN ZNANSTVENORAZISKOVALNE ENOTE:

Oddelek za matematiko in računalništvo Oddelek za fiziko Oddelek za biologijo Oddelek za tehniko Katedra za skupne pedagoškopsihološke predmete Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave Inštitut za fiziko Inštitut za sodobne tehnologije

PREDSTOJNIKI ODDELKOV

ODDELEK PREDSTOJNIK NAMESTNIK
Oddelek za biologijo (vključuje Katedro za kemijo) doc. dr. Tina Klenovšek doc. dr. Nataša Pipenbaher
Oddelek za fiziko doc. dr. Eva Klemenčič doc. dr. Rene Markovič
Oddelek za matematiko in računalništvo izr. prof. dr. Marko Jakovac doc. dr. Tanja Dravec
Oddelek za tehniko doc. dr. Andrej Flogie izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič

PREDSTOJNIKI INŠTITUTOV

INŠTITUT PREDSTOJNIK
Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo red. prof. dr. Boštjan Brešar
Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave red. prof. dr. Franc Janžekovič
Inštitut za fiziko red. prof. dr. Matjaž Perc
Inštitut za sodobne tehnologije red. prof. ddr. Boris Aberšek

PREDSTOJNIK ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA CENTRA – ZRC

izr. prof. dr. Drago Bokal

 

PREDSTOJNIK PEDAGOŠKEGA CENTRA

izr. prof. dr. Robert Repnik

PROGRAMSKI SVET FNM

 

NASLOV

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Koroška cesta 160 2000 Maribor Slovenija Telefon:  +386 2 22 93 844 Davčna številka: SI71674705 Matična številka: 5089638051 TRR: 01100-6000020490 Elektronska pošta: dekanat.fnm@um.si Spletna stran: http://www.fnm.um.si/