Osnovni podatki Fakultete za naravoslovje in matematiko

DEKANAT:

 

dekan: izr. prof. dr. Mitja Slavinec
Prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost: red. prof. dr. Boštjan Brešar
Prodekan za izobraževalno dejavnost: red. prof. dr. Franc Janžekovič
Prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami: red. prof. dr. Blaž Zmazek
Prodekanica za študentska vprašanja: Neja Trontel
  Tajnik fakultete: mag. Boris Munišič

 

PEDAGOŠKE IN ZNANSTVENORAZISKOVALNE ENOTE:

Oddelek za matematiko in računalništvo Oddelek za fiziko Oddelek za biologijo Oddelek za tehniko Katedra za skupne pedagoškopsihološke predmete Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave Inštitut za fiziko Inštitut za sodobne tehnologije

PREDSTOJNIKI ODDELKOV

ODDELEK PREDSTOJNIK NAMESTNIK
Oddelek za biologijo (vključuje Katedro za kemijo) izred. prof. dr. Sonja Škornik doc. dr. Tina Klenovšek
Odddelek za fiziko izr. prof. dr. Robert Repnik red. prof. dr. Samo Kralj
Oddelek za matematiko in računalništvo doc. dr. Mateja Grašič doc. dr. Igor Pesek
Oddelek za tehniko izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič doc. dr. Nenad Muškinja

PREDSTOJNIKI INŠTITUTOV

INŠTITUT PREDSTOJNIK
Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo red. prof. dr. Blaž Zmazek
Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave izr. prof. dr. Janja Trček
Inštitut za fiziko red. prof. dr. Matjaž Perc
Inštitut za sodobne tehnologije red. prof. dr. Boris Aberšek

PREDSTOJNIK PEDAGOŠKEGA CENTRA

red. prof. dr. Andrej Šorgo

PROGRAMSKI SVET FNM

Igor AKRAPOVIČ Direktor in lastnik, Akrapovič d. d.
Franc CIPOT Direktor CEROP, Puconci
akad. prof. dr. Igor EMRI Predsednik znanstvenega sveta pri Science Europe
mag. Benjamin JOŠAR Član uprave Triglav d.d.
dr. Vinko LOGAJ Direktor Zavoda RS za šolstvo
mag. Marjan PENŠEK Pomočnik predsednika uprave Gorenje d.d., direktor Energygor, d.o.o.
mag. Viljem POZEB Direktor DEM

 

NASLOV

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Koroška cesta 160 2000 Maribor Slovenija Telefon:  +386 2 22 93 844 Telefaks: +386 2 25 18 180 Davčna številka: SI71674705 Matična številka: 5089638051 TRR: 01100-6000020490 Elektronska pošta: dekanat.fnm@um.si Spletna stran: http://www.fnm.um.si/