Vabimo vas, da se udeležite 26. redne seje Akademskega zbora in zbora delavcev Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki bo v četrtek, 19. 4. 2018 ob 12. uri v 0.103

 

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 25. redne seje AZ FNM UM z dne 17. 10. 2017
  2. Volitve predsednika/ce Akademskega zbora
  3. Volitve namestnika/ce predsednika/ce Akademskega zbora
  4. Samoevalvacijsko poročilo FNM UM
  5. Pregled tekočega letnega stanja FNM
  6. Razno

Gradivo za zgoraj navedene točke dnevnega reda najdete na spletni strani FNM.

Zaradi pomembnosti seje vas vljudno prosim, da se seje udeležite.

Predsednik AZ FNM
doc. dr. Bojan Hvala