Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik oz. v absolventski staž odda vpisno dokumentacijo v času:

– od 1. septembra do 19. septembra 2017.

 

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis in bo oddal prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FNM UM upošteva vpisne termine, ki so navedeni v točki 10.:  Oddaja in obravnava prošenj študentov na Komisiji za študijske zadeve FNM UM.