• Natisnjen in podpisan e-vpisni list.
  • Študentska izkaznica.
  • Izjava o opravljenih terenskih vajah – velja le za študente, ki bodo ponavljali na študijskih programih Biologija, Ekologija z naravovarstvom, Izobraževalna biologija in Predmetni učitelj, usmeritev z Izobraževalno biologijo in so terenske vaje letnika, ki ga bodo ponavljali, že opravili.
  • Kuverta A5 format z naslovom študenta in znamko v vrednosti 0,92 EUR, če je naslov študenta v Republiki Sloveniji, oz. 4,00 EUR, če je naslov študenta v tujini (študent obvezno na pisemsko ovojnico napiše naslov in nalepi znamko)priloži študent, ki želi, da se mu zahtevana potrdila o vpisu oz. potrdila o opravljenih izpitih in študentska izkaznica po ureditvi vpisa pošlje po pošti.