V absolventski staž se vpisujejo študenti po zaključku zadnjega letnika. V kolikor je študent v študijskem letu 2012/13 in nadalje ponavljal letnik ali spremenil študijski program, izgubi pravico do vpisa v absolventski staž po zaključku zadnjega letnika.

Za vpis v absolventski staž ni izpitnih pogojev.

Študenti, ki so oz. bodo zaključili študij na 1. stopnji v tekočem študijskem letu 2017/18 se v absolventski staž ne morejo več vpisati.