Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa, se lahko ponovno vpiše v isti letnik.

V skladu s 121. členom Statuta UM (Ur. l.  29/2017, UPB 12) je potrebno za ponovni vpis v letnik oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

Prošnjo za ponovni vpis odda študent:

– če je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževanja in če je opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS,

– če je iz upravičenih razlogov opravili obveznosti v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika.

Pri ponovnem vpisu v letnik na študijske programe BIOLOGIJA,  EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM,  IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA IN PREDMETNI UČITELJ, USMERITEV IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA  – v primeru že opravljenih terenskih vaj letnika k vpisni dokumentaciji priložite izpolnjen obrazec: Izjava o opravljenih terenskih vajah.