1. Po ureditvi vpisa boste na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si prejeli račun s položnico za plačilo vpisnine in drugih stroškov. Stroški so naslednji:
  • Vpisnina (vključuje vpisno dokumentacijo, hologramsko nalepko, prispevek za informacijski sistem, prispevek za knjižnice članic UM in UKM) – v znesku 17,00 EUR.
  • Prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov po predlogu ŠS (za vse študente) – v znesku 3,00 EUR.

 

  1. Stroški terenskih vaj na študijskih programih Biologija, Ekologija z naravovarstvom in Izobraževalna biologija

V študijskem letu 2017/18 boste študenti študijskih programov Biologije, Ekologije z naravovarstvom in Izobraževalne biologije na dom prejeli račune za plačilo:

 

  • prispevka za izvedbo terenskih vaj, in sicer:
Študenti enopredmetnega štud. programa Ekologija z naravovarstvom znesek v EUR
 2. letnik 100,00
 3. letnik 90,00
Študenti enopredmetnega štud. programa Biologija
 2. letnik 160,00
 3. letnik 30,00
Študenti dvopredmetnega štud. programa Izobraževalna biologija
 3. letnik 90,00