Obveščamo vas, da sta objavljena prenovljena razpisa za financiranje mobilnosti zaposlenih v okviru programa Erasmus+:
1.       Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v tujini
2.       Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v tujini

Razpisa in vsa pogodbena dokumentacija so objavljeni na naslednji spletni strani: http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Erasmus-ST.aspx.

Razpisa se bistveno ne razlikujeta od prejšnjih razpisov, razen na področju financiranja mobilnosti:

Udeleženec mobilnosti bo prejel finančno dotacijo, ki je namenjen kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini.

Dotacija za potne stroške je odvisna od razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti in se dodeli na temelju dejanskih stroškov, vendar največ do zneskov v Tabeli 2.

Tabela 2: Potni stroški – najvišji zneski glede na razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti

Razdalje

Znesek

Za razdalje od 0 do 99 km:

0 EUR na udeleženca

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca

Za razdalje od 500 do 1999 km:

275 EUR na udeleženca

Za razdalje od 2000 do 2999 km:

360 EUR na udeleženca

Za razdalje od 3000 do 3999 km:

530 EUR na udeleženca

Za razdalje od 4000 do 7999 km:

820 EUR na udeleženca

Za razdalje 8000 km ali več:

1100 EUR na udeleženca

 

Razdaljo  je  treba  izračunati  s  kalkulatorjem  razdalje,  ki  ga  podpira  Evropska  komisija (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska dotacije EU za kritje povratne poti.

Dotacija za stroške bivanja krije stroške bivanja med mobilnostjo (npr. nastanitev, prehrana, lokalni prevozi, zavarovanje…) na temelju dejanskih stroškov, katere višina se določi na podlagi:
– števila dni na mobilnosti, pri čemer se po potrebi upošteva en dodaten dan pred in en dodaten dan po zaključeni mobilnosti
– maksimalna višina dnevnic za mobilnost v posamezno skupino držav iz Tabele 3:

Tabela 3: Maksimalna višina dnevnic za mobilnost

Skupina držav

Države

Višina zneska dotacije (EUR/dan)*

Skupina A

Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija

80,00

Skupina B

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Turčija

70,00

Skupina C

Makedonija, Nemčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija

60,00

Skupina D

Hrvaška, Estonija, Litva

50,00

*Do 14. dneva je naveden znesek, od 15. do 60. dne je upravičen 70% znesek

S tem razpisom se najvišje število dni, za katere se lahko dodeli finančna dotacija, omeji na največ 6 dni.

Mobilnosti zaposlenih, ki so se pričele po 1. 2. 2016 bodo predvidoma financirane na podlagi novih finančnih pravil. Udeležence teh mobilnosti bodo o tem tudi obveščeni.

Vsa dodatna pojasnila lahko prejmete na elektronskem naslovu uros.kline@um.si ter tel. št. 02 / 23 55 342.