Na naslednji spletni strani je objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA NA INSTITUCIJAH V PARTNERSKIH DRŽAVAH ERASMUS+ (KA107) – MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST: http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Mednarodna_kreditna_mobilnost.aspx.

V okviru tega razpisa bodo sofinancirane samo tiste mobilnosti na partnerske institucije, ki se nahajajo v naslednjih partnerskih državah: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kitajska, Rusija in Srbija, oz. iz teh držav na UM. Študent se lahko prijavi tudi na ostale partnerske institucije, vendar za to mobilnost ne bo prejel finančne dotacije (zero-grant študent).

V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na go. Ano Milovan: ana.milovan@um.si ali 02 23 55 446.