Diplomantka Oddelka za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko
Sara Sabrina Zemljič
je prejela Rektorjevo nagrado za najboljšega študenta v generaciji.
Dodiplomski univerzitetni študijski program nepedagoške matematike je končala s povprečno oceno 9,7. Z odliko je diplomirala septembra 2010, torej v samo štirih letih, in sicer z diplomskim delom »Barvanja grafov, ki so brez ponavljanj po licih«.

Diplomant Oddelka za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko
Nejc Širovnik
je prejel Perlachovo nagrado. Nagrajen je bil za diplomsko delo in samostojen znanstveni članek v mednarodni matematični reviji s faktorjem vpliva.