Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 18 ECTS in opravljene vse obveznosti pri laboratorijskih vajah. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmet iz sklopa Predmetna didaktika in predmet Eksperimenti 1.

Zgoraj navedeni pogoji za napredovanje se nanašajo na študijski program Izobraževalna kemija. Za napredovanje v višji letnik mora študent tudi izpolniti pogoje, ki jih predvideva izbrani drugi dvopredmetni študijski program.

Napredovanje pod izrednimi pogoji in ponavljanje sta opredeljena s Statutom Univerze v Mariboru.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta so določeni s Statutom Univerze v Mariboru.