Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 20 ECTS. Med opravljenimi predmeti morata biti predmeta Didaktika osnovnošolske matematike in Praktično usposabljanje za poučevanje matematike I.
Po 85. členu Statuta Univerze v Mariboru, študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot 30 ECTS obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve. Vsekakor pa mora biti med opravljenimi obveznostmi Praktično usposabljanje za poučevanje matematike I.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljšanje statusa so določeni s Statutom UM.