Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika in opravljene mora imeti vse laboratorijske vaje. V drugi letnik se lahko izjemoma vpiše tudi kandidat, ki je opravil študijske obveznosti v obsegu manj kot 45 ECTS. Tak vpis lahko odobri Komisija za podiplomski študij ob soglasju Oddelka za fiziko, na osnovi prošnje kandidata, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti (skladno s Statutom UM), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, opredeljenih s Statutom UM.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

Ponavljanje letnika je možno v primerih, ki jih opredeljuje statut Univerze v Mariboru.