Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti izpite pri predmetih v obsegu 46 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika in opravljene mora imeti vse laboratorijske in terenske vaje. V okviru zahtevanih 46 kreditnih točk ECTS mora študent opraviti obveznosti v obsegu 30 ECTS iz prvega semestra in obveznosti v obsegu 16 ECTS iz drugega semestra. V drugi letnik lahko izjemoma napreduje tudi kandidat, ki je opravil študijske obveznosti v obsegu manj kot 46 ECTS. Tak vpis lahko odobri Komisija za podiplomski študij ob soglasju Oddelka za biologijo, na osnovi prošnje kandidata, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, opredeljenih s Statutom UM.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

Ponavljanje letnika je možno v primerih, ki jih opredeljuje statut Univerze v Mariboru.