Program potrjen na SVŠ: 25. 11. 2008 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 9. 1. 2009

Koordinator: doc. dr. Matjaž Kristl, matjaz.kristl@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomant izobraževalne kemije (UN) in … – dipl. izo. kem. (UN) in …
  • Diplomantka izobraževalne kemije (UN) in … – dipl. izo. kem. (UN) in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi