Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2008 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 44 Fizikalne in kemijske vede
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0531 – Kemija

Koordinator: doc. dr. Matjaž Kristl, matjaz.kristl@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomant izobraževalne kemije (UN) in … – dipl. izo. kem. (UN) in …
  • Diplomantka izobraževalne kemije (UN) in … – dipl. izo. kem. (UN) in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi