• prodekan, red. prof. dr. Boštjan Brešar, predsednik,
  • red. prof. dr. Srečko Glodež,
  • red. prof. dr. Mitja Kaligarič,
  • red. prof. dr. Samo Kralj,
  • izr. prof. dr. Domiinik Benkovič,
  • Peter Bernad, študent,
  • Jakob Murko, študent.

Komisija je izvoljena za dobo štirih let, to je do 25. 11. 2022. Mandat študentov traja leto dni do 25. 10. 2019.