• doc. dr. Daniel Eremita, predsednik,
  • red. prof. dr. Samo Kralj, namestnik predsednika,
  • strokovni svetnik mag. Gorazd Ivan Gumzej,
  • asist. Mirjana Šipek,
  • Ljudmila Tertinek, predstavnica strokovnih služb,
  • Barbara Stupan, študentka,
  • Karin Rajh, študentka.

Komisija je izvoljena za dobo štirih let, to je do 1. 2. 2023. Razen študentov, njihov mandat traja do 25. 10. 2019.