Slovenska znanstvena fundacija (SZF) spodbuja vzorno donatorstvo ter odličnost v komuniciranju znanosti s podeljevanjem priznanj "Prometej znanosti". Priznanja podeljuje vsako leto na tradicionalnem dogodku, slavnostni akademiji Zahvalnega dneva. Letos je slovesnost potekala 15. decembra 2009 v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani.

Med prejemniki priznanja "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju" je tudi naš prof. dr. Samo Kralj.

 

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) spodbuja vzorno donatorstvo ter odličnost v komuniciranju znanosti s podeljevanjem priznanj "Prometej znanosti". Priznanja podeljuje vsako leto na tradicionalnem dogodku, slavnostni akademiji Zahvalnega dneva. Letos je slovesnost potekala 15. decembra 2009 v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani.

Med prejemniki priznanja "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju" je tudi naš prof. dr. Samo Kralj.

Prof. dr. Samo Kralj je eden tistih univerzitetnih profesorjev, ki se odlikuje po vrhunskih znanstvenih dosežkih, saj ga njegova znanstvena bibliografija uvršča v svetovni vrh na področju fizike tekočih kristalov, hkrati pa je ohranil stik z vsakdanjim življenjem. Svoje bogato znanje zelo inovativno na različne načine prenaša na zainteresirano in strokovno javnosti. Zato je vzor in mentor mnogim tako na raziskovalni dejavnosti kot tudi na področju približevanja znanosti širokim množicam: kako mlade navdušiti za znanost, za naravoslovje in tehnologijo ter kako jim na učinkovit ter razumljiv način približati sodoben dosežke znanosti.

Prof. dr. Samo Kralj svoje izjemno fizikalno znanje dopolnjuje z glasbeno in likovno nadarjenostjo, kar s pridom izkorišča pri delu univerzitetnega profesorja, še bolj pa na mnogih drugih neformalnih področjih komuniciranja s širokimi javnostmi, saj predavanja inovativno nadgradi z likovnimi dopolnitvami, na mnogih prireditvah pa sodeluje tudi kot igralec klavirja glasbene skupine PhD-Big Bang Band.

Glede na vsestransko dejavnost in široko aktivnost ter nedvomne bogate uspehe je prejel priznanje »Prometej znanosti« ob naslednji utemeljitvi: prof. dr. Samo Kralj se je izkazal kot izjemno kvaliteten in atraktiven popularizator znanosti preko: 1) pisanja učbenikov, 2) kot ilustrator učbenikov in knjig,   3) avtor stripov na temo popularizacije znanosti, 4) predavatelj z multimedijskimi predstavitvami polnimi humorja s področja popularizacija znanosti, 5) organizator aktivnosti  s področja popularizacija znanost na lokalnem in mednarodnem nivoju, 6) igralec klavirja v glasbeni skupini raziskovalcev PhD-Big Bang Band.