Univerzitetni študijski program prve stopnje Izobraževalna biologija (dvopredmetni študijski program)

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa Izobraževalna biologija se ob upoštevanju člena 38, 38a in 41 Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 119/2006) lahko vpišejo kandidati, ki so:

a) uspešno opravili maturo;

b) uspešno opravili poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključili katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

V primeru omejitve vpisa se bodo upoštevala naslednja merila:

a) kandidati iz točke a. bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk)

b) kandidati iz točke b. bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk)

c) kandidati iz točke c. bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.