Univerzitetni študijski program prve stopnje Izobraževalna biologija (dvopredmetni študijski program)

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 22 ECTS. Med opravljenimi predmeti morata biti predmeta: Splošna botanika in Splošna zoologija. Poleg pogojnih obveznosti za napredovanje v 2. letnik na študijskem programu Izobraževalna biologija, mora študent zbrati še določeno število točk na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
Pogoj za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse obveznosti 1. letnika, ter zbranih najmanj 22 ECTS pridobljenih z opravljenima izpitoma iz predmetov 2. letnika. Poleg pogojnih obveznosti za napredovanje v 3. letnik na študijskem programu Izobraževalna biologija, mora študent zbrati še določeno število točk na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
Po 85. členu Statuta Univerze v Mariboru, študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve.
 

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

V skladu s 120. členom Statuta Univerze v Mariboru je letnik možno ponavljati samo enkrat. V skladu s 121. členom Statuta Univerze v Mariboru ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:
redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
opravil vsaj polovico obveznosti, predvidenih s študijskim programom.
Ponavljanje letnika lahko dovoli Komisija za študijske zadeve tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po 212. členu tega Statuta omogočajo podaljšanje statusa študenta. Na podlagi omenjenih upravičenih razlogov lahko Komisija za študijske zadeve članice podaljša status tudi študentu, ki mu status preneha po drugi, četrti ali sedmi alineji prvega odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Da bi bilo napredovanje v višje letnike čim bolj uspešno, poteka na fakulteti razviti sistem tutorstva in študentskega medgeneracijskega tutorstva. Sistemu tutorjev in tutorskega vodenja, svetovanja in usmerjanja študentov bomo tudi v prihodnje namenili veliko pozornosti.

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.